Steg 1 Arkitektrollen – höst 2024

Steg 1 vänder sig till arkitekter som vill få en helhetssyn på processen. Kursen ger en bakgrund i hur andra aktörer tänker och en orientering i lagar och regelverk som arkitekten bör ha kunskap om.

Arkitekten spelar i många fall en samordnande roll i projekt. Därför värdesätts en förmåga att jämka ihop olika visioner och mål utifrån insikter om andras drivkrafter.

Programmet syftar till att öka förståelsen för vilka värden arkitekter skapar, när i processen det är möjligt att påverka vad och hur arkitekter kan öka sitt inflytande. Genom inspirerande föreläsningar och strukturerade samtal får deltagarna utrymme att gemensamt reflektera kring yrkesroll, identitet, rådighet och personlig utveckling. Kursens delvis digitala format möjliggör diskussioner i större och mindre grupper och en hög grad av interaktion med föreläsare även då vi inte träffas fysiskt. Tre heldagar planeras att genomföras fysiskt, se nedan.

Upplägg

Steg 1 omfattar totalt cirka 35 timmar schemalagda seminarier och föreläsningar. Programmet innehåller utöver 4 schemalagda seminarier i Zoom (totalt 12 timmar) 2 fysiska kursdagar i Stockholm (totalt 12 timmar) samt webbutbildningarna En introduktion till projektering (3 timmar) eller Försäljning för arkitekter (2 timmar).

Utöver det ingår ett urval inspelade föreläsningar och poddavsnitt motsvarande cirka 10 timmar som ska betraktas som föreläsningstid även om de kan göras när det passar deltagaren.

Sammanlagd föreläsningstid är därmed 45 timmar för programmet som helhet.

Deltagare bör räkna med 2 timmar förberedelser per vecka utöver schemalagd tid för inläsning och en förberedande uppgift inför varje kurstillfälle. Vi rekommenderar att förberedelser betraktas som aktiv kurstid även om deltagaren kan genomföra delar på ej schemalagd tid. Det finns alltså stor flexibilitet i programmets upplägg.

I kursavgiften ingår en personlig 30-dagars licens på Sveriges Arkitekters webbutbildning En introduktion till projektering, värde 2 400 kronor exklusive moms. Kurslitteratur ingår inte.

80 procent närvaro vid seminarier och inlämning av alla förberedande uppgifter är obligatorisk för att få diplom.

Kursdatum

Kursen pågår mellan 19 september och 28 november 2024. Vissa justeringar kan komma att ske.

 • 19 september (heldag på plats 9–16)
 • 3 oktober (webinar 9–12)
 • 17 oktober (webinar 9–12)
 • 7 november (webinar 9–12)
 • 21 november (webinar 9–12)
 • 5 december (heldag på plats 9–16)

Moduler

 • Modul 1 Etik
 • Modul 2 Projektansvar
 • Modul 3 Omställning
 • Modul 4 Kalkyl plus genomförande
 • Modul 5 PBL
 • Modul 6 Stadsutveckling
 • Modul 7 LOU
 • Modul 8 Affärskunskap

Följande webbutbildningar ingår som genomförs på egen tid:

Det här får du

Efter programmet ska du kunna ta ett större ansvar och få ökade befogenheter i dina uppdrag – med stöd i ett nytt strategiskt perspektiv på arkitektrollen. Diplomet utgör intyg på att deltagaren uppnått lärandemålen.

Vem får gå?

Kursen vänder sig till medlemmar i Sveriges Arkitekter. Ingen förkunskap krävs men deltagare rekommenderas ha arbetat mellan 2–7 år. Deltagare med mer erfarenhet uppmuntras att överväga Steg 2 Arkitektens kommunikation och affär.

Sveriges Arkitekter förbehåller sig rätten att göra ett urval bland deltagare vid högt söktryck för att skapa en god balans mellan discipliner och erfarenheter. Max 28 deltagare.

Anmälan/villkor

 • Kursavgiften för dig som är medlem i Sveriges Arkitekter eller har ett företag anslutet till företagarservice är 32 200 kronor exklusive moms.
 • Du som inte är medlem i Sveriges Arkitekter har möjlighet att delta i mån av plats till en kostnad av 38 600 kronor exklusive moms. Mejla till kompetens@arkitekt.se för plats på reservlistan.

Anmälan är bindande men plats är inte garanterad förrän den blir bekräftad av kursledningen. Vid avanmälan 30 dagar före kursstart återbetalas 90 procent av kursavgiften. Vid avanmälan mindre än 30 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften endast om ersättare fyller platsen, annars debiteras kursavgiften.

Undrar du över något? Mejla till kompetens@arkitekt.se.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
Rabatt på utbildningar hos Approvus
Kurs

Rabatt på utbildningar hos Approvus

Sveriges Arkitekter erbjuder via utbildningsföretaget Approvus rabatterade certifieringsutbildningar inom samtliga sakkunnigområden enligt PBL. De erbjuder utbildningar för dig som står inför en ny- eller omcertifiering.

Datum::Flera tillfällen under hösten
Detaljens betydelse – trä
Kurs

Detaljens betydelse – trä

Trä är ett tidlöst material som har blivit väldigt intressant och uppmärksammat under de senaste åren. Kursen fokuserar på materialet trä både som ett spännande alternativ för byggnadsstomme av reglar, limträ eller KL-skivor, men också som ett material för fasader.

Datum::
Ombyggnadsarkitektur
Nytt professionsprogram!

Ombyggnadsarkitektur

Sveriges Arkitekter presenterar ett helt nytt professionsprogram för arkitekter i kulturmiljö, återbruk och projekteringsmetodik. Bredda din kompetens som arkitekt genom att skaffa förståelse för vilka specialister som krävs i ombyggnadsprojekt.

Datum::
Fullbokad