Ombyggnadsarkitektur

Sveriges Arkitekter presenterar ett helt nytt professionsprogram för arkitekter i kulturmiljö, återbruk och projekteringsmetodik. Bredda din kompetens som arkitekt genom att skaffa förståelse för vilka specialister som krävs i ombyggnadsprojekt.

Professionsprogrammet i Ombyggnadsarkitektur är en grundkurs i ombyggnad av både vardagsmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Programmet syftar till en breddning av arkitektens yrkesroll i kombination med förståelse för vilka andra specialister som krävs i ombyggnadsprojekt. Syftet är även att inspirera fler arkitekter till att arbeta med ombyggnad som en del i omställningen till en mer hållbar byggbransch.

Efter genomförd utbildning kommer du med större trovärdighet kunna inta en rådgivande roll gentemot dina beställare och har ett nätverk att vända dig till. Kursen ger dig meriter i ombyggnad som kan vara värdefulla vid till exempel anbud och upphandlingar.

Mål

Målet med utbildningen är ge dig fördjupad kunskap om ombyggnadsarkitekturens teori och praktik och därigenom stärka din roll i ombyggnadsprojekt. Ökad kunskap om platsanalys, värderingsmodeller, lagskydd och projekteringsmetodik gör dig till en bättre rådgivare i hanteringen av det redan byggda.

Teman

 • En förflyttning av yrkesrollen: Ombyggnad som en av arkitekturens grunder. Begrepp, roller och ansvar.
 • Skydd av det unika: Förståelse för hur regelverket ser ut för att skydda värdefulla miljöer och vad lagstiftningen innebär i praktiken.
 • Vilka värden står på spel: Orienterande kunskap om värderingsmodeller samt hur de tillämpas.
 • Process och påverkan: Förståelse för ombyggnadsprocessen fram till färdigt projekt. Betydelsen av strategi, samordning och retorik.
 • Bruk och återbruk: Kunskap om vilken potential som finns i det redan byggda och vilka hinder som finns för ny användning.
 • Ombyggnad i praktiken: Introduktion till ombyggandets praktik; inventering, metodik och material samt förvaltning över tid.

Vem får gå?

Målgrupp för utbildningen är medlemmar i Sveriges Arkitekter inom alla förbundets discipliner, som vill specialisera sig mer på ombyggnad av befintliga miljöer. Du som söker till programmet har ett starkt intresse för ombyggnad i den skala du själv verkar – landskap, bebyggelse, inredning eller stadsbyggnad – och bär på nyfikenhet inför utmaningarna.

Det här får du

Efter genomförd utbildning kommer du med större trovärdighet kunna inta en rådgivande roll gentemot dina beställare och har ett nätverk att vända dig till. Kursen ger dig meriter i ombyggnad som kan vara värdefulla vid till exempel anbud och upphandlingar.

Upplägg

I kursen varvas teori och praktiska övningar med hjälp av inbjudna föreläsare som är specialister på sitt område. Kursen består av tre kurspass (2 heldagar vardera) med olika inriktning. Du kommer även arbeta med ett projekt, ett ”case” från din yrkespraktik som följer genom utbildningen. Det ger dig möjlighet att tillämpa det du lär dig på ett relevant exempel ur verkligheten.

Kurspass 1 och 2

17 september – En förflyttning av yrkesrollen

Att skapa en gemensam plattform för kursen genom att reda ut begrepp, roller och ansvar. Ombyggnad som en av arkitekturens grunder och en nyckel till omställning.

Medverkande:

 • Torun Hammar, arkitekt SAR/MSA tidigare ordförande för Sveriges Arkitekters Kulturmiljöråd.
 • Kata Nylén, leg psykolog.
 • Gunnar Almevik, professor i kulturvård, Göteborgs universitet.
 • Magnus Almung, arkitekt SAR/MSA Tengbom samt Husarkitekt Marinmuseum – Statens Fastighetsverk.
 • Ingegärd Gyllenswärd, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter.
 • Anna Forsberg, arkitekt LAR/MSA, Sveriges Arkitekter.

18 september – Skydd av det unika

Introduktion till ombyggnad och restaurering som teori och praktik. Förståelse för hur regelverket ser ut för att skydda värdefulla miljöer och vad lagstiftningen innebär i praktiken.

Medverkande:

 • Victor Edman, arkitekt  SAR/MSA Tekn Dr.
 • Åsa Dahlin, arkitekt SAR/MSA, enhetschef Samhällsbyggnadskontoret Södertälje kommun.
 • Emma Tibblin, stadsantikvarie Södertälje kommun.
 • Vicki Wenander, byggnadsantikvarie.
 • Annika Andersson, bebyggelseantikvarie och planchef, Norrtälje.
 • Daniel Sjöborg, konstvetare, stadsbyggnadsstrateg, Stockholms stad.

Kurspass 3 och 4

5 november – Vilka värden står på spel?

Orienterande kunskap om värderingsmodeller samt hur de tillämpas. Förståelse för vilka materiella och immateriella värden som påverkas vid ombyggnation.

Medverkande:

 • Lone-Pia Bach, arkitekt SAR/MSA Professor i restaureringskonst KKH.
 • Hans Ruin, fil. dr. teoretisk filosofi, Södertörns högskola.
 • Sebastian Ulvsgärd, byggnadsantikvarie Stockholms stadsmuseum.
 • Johan Örn, byggnadsantikvarie fil dr, AIX Arkitekter.
 • Nico van Gelderen, landskapsarkitekt L MSA, Nyréns Arkitektkontor
 • Linda Thörner, byggnadsantikvarie, Nyréns Arkitektkontor.

6 november – Process och påverkan

Ombyggnadsprocessen fram till färdigt projekt. Betydelsen av strategi, samordning och retorik för att ha möjligheter att påverka.

Medverkande:

 • Tove Sjöberg, arkitekt SIR/MSA Studio Feuer.
 • Rebecka Engvall, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt Ulricehamn
 • Helena Thomann, arkitekt SAR/MSA, projektledare, Statens Fastighetsverk.
 • Mattias Hedberg Ek, arkitekt SAR/MSA, Fojab.

Kurspass 5 och 6

14 januari 2025 – Bruk och återbruk

Att få ökad kunskap om vilken potential som finns i det redan byggda. Hur befintliga byggnader, platser och material kan få ny användning samt vilka hinder som finns.

Medverkande:

 • Petra Jenning, arkitekt SAR/MSA, Fojab
 • Björn Ohlén, bebeyggelseantikvarie, regionutvecklare Västra Götalandsregionen.
 • Erik Stenberg, arkitekt SAR/MSA, lektor i arkitektur, KTH.
 • Oskar Ivarsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Mareld Landskapsarkitekter.
 • Moa Broman, landskapsarkitekt LAR/MSA, Mareld Landskapsarkitekter.

15 januari 2025 – Ombyggnad i praktiken

Introduktion till ombyggandets praktik, inventering, metodik och material samt förvaltning över tid. Funktionskrav och tekniska installationer i kulturmiljö.

Medverkande:

 • Leif Brodersen, arkitekt SAR/MSA, tekn lic.
 • Göran Stålbom, konsult, VVS, innemiljö.
 • Lars Kockum, arkitekt, Kockum Luttinger Söderström 
 • Karl-Johan Kember, arkitekt SAR/MSA, Fojab.
 • Jakob Wiklander, arkitekt SAR/MSA, FWW Arkitektkontor.

Anmälan/villkor

Kursavgiften för dig som är medlem i Sveriges Arkitekter eller har ett företag anslutet till företagarservice är 36 000 kronor exklusive moms. Det finns möjlighet att dela upp betalningen så att du betalar för en kursdel i taget.

Anmälan är bindande men plats är inte garanterad förrän den blir bekräftad av kursledningen. Vid avanmälan 30 dagar före kursstart återbetalas 90 procent av kursavgiften. Vid avanmälan mindre än 30 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften endast om ersättare fyller platsen, annars debiteras kursavgiften.

Undrar du över något? Mejla till kompetens@arkitekt.se.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
En introduktion till projektering
Just nu – 20 % rabatt

En introduktion till projektering

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i projektering för dig som vill bli trygg i byggprocessens skeden från tidig skiss fram till genomförande.

Datum::Digital – gå när du vill!
PBL för privatpraktiserande arkitekter
Webbutbildning

PBL för privatpraktiserande arkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig i första hand till dig som är privatpraktiserande arkitekt. Den kan också vara till nytta för dig som jobbar som teknisk konsult eller i byggbranschen och vill lära dig mer om PBL och byggreglerna.

Datum::Digital – gå när du vill
PBL för landskapsarkitekter
Webbutbildning

PBL för landskapsarkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar som landskapsarkitekt, eller till exempel som landskapsingenjör, och som kommer i kontakt med plan- och bygglagstiftningen vid utformning av utemiljöer, gator, parker och landskap.

Datum::Digital – gå när du vill