Bli arkitekt

Drömmer du om att bli arkitekt? Du vet väl att arkitektyrket har många möjligheter och yrkesroller. Att rita hus är en – men du kan lika gärna leda projekt att utveckla en stadsdel, rita restauranginredningar eller bygga en biotop för humlor. Hitta en utbildning som passar dig.

Det finns fyra olika inriktningar eller professioner: byggnadsarkitekt, planeringsarkitekt, landskapsarkitekt och inredningsarkitekt. Gemensamt för dem är uppgiften att skapa lösningar för byggnader, stadsdelar och utemiljöer och stadsområden som funkar och som människor tycker om att vara i. Alla utbildningar är femåriga enligt Bolognamodellen med en treårig kandidatutbildning och en tvåårig masterutbildning.

Konjunkturkänslig arbetsmarknad

Under coronapandemin skedde en inbromsning på arbetsmarknaden och arbetslösheten steg. Sedan stabiliserades arbetsmarknaden och förutsättningarna för att få jobb såg goda ut. Det vände dock neråt under andra halvan av 2023. Arbetslösheten bland arkitekter har ökat snabbt och möjligheten för nyexaminerade att komma ut på arbetsmarknaden har minskat. Förhoppningsvis vänder konjukturen uppåt så småningom och att det då åter kommer finnas gott om arbetstillfällen för arkitekter. Men just nu är läget tufft. Läs mer om detta i studentundersökingen som Sveriges Arkitekter gjorde i maj 2023.

Sveriges Arkitekter organiserar cirka 90 procent av de yrkesverksamma arkitekterna i Sverige.