Bli arkitekt

Drömmer du om att bli arkitekt? Du vet väl att arkitektyrket har många möjligheter och yrkesroller. Att rita hus är en – men du kan lika gärna leda projekt att utveckla en stadsdel, rita restauranginredningar eller bygga en biotop för humlor. Hitta en utbildning som passar dig.

Det finns fyra olika inriktningar eller professioner: byggnadsarkitekt, planeringsarkitekt, landskapsarkitekt och inredningsarkitekt. Gemensamt för dem är uppgiften att skapa lösningar för byggnader, stadsdelar och utemiljöer och stadsområden som funkar och som människor tycker om att vara i. Alla utbildningar är femåriga enligt Bolognamodellen med en treårig kandidatutbildning och en tvåårig masterutbildning.

Konjunkturkänslig arbetsmarknad

Arkitekters arbetsmarknad är konjunkturkänslig och från 2008 till 2019 sett mycket god ut. Under 2020 minskade efterfrågan på arkitekter på grund av konjunkturavmattningen som orsakats av coronapandemin men har under 2021–22 stabiliserats igen. I april 2022 fick 1,1 procent av Sveriges Arkitekters medlemmar ersättning från Akademikernas a-kassa. Så låg har arbetslösheten bland arkitekter inte varit sedan i april 2019.

Sveriges Arkitekter organiserar 89 procent av de yrkesverksamma arkitekterna i Sverige.