Landskapsarkitektur och cirkulärt byggande – en exempelsamling

Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur vill lyfta goda exempel från landskapsarkitekturen i en gemensam publikation för återbruk och cirkulär ekonomi. Vi söker nu exempel på projekt där ett cirkulärt tänkande har präglat hela eller delar av processen eller resultatet.

Bidra med ditt hållbara projekt

Vad är cirkulärt byggande för landskapsarkitekten? Projekt som ni skickar in bör innehålla någon/några av punkterna bevarande, återbruk av material eller återbruk av platser för nya funktioner.

Skicka in ditt bidrag

Cirkulär ekonomi och återbruk – en exempelsamling

Vi måste bli bättre på att gestalta för en långsiktig hållbar förvaltning som utgår från ett cirkulärt perspektiv. Som profession har landskapsarkitekterna en unik position att förändra synen på hur vi gestaltar våra rum med eftertanke.

Läs mer om projektet