Sveriges Arkitekter Västra Götaland

Sveriges Arkitekter Västra Götaland, SAVG, arrangerar föreläsningar och visningar för sina medlemmar samt initierar debatter om aktuella frågeställningar kring arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och planering.

Under de senaste åren har Sveriges Arkitekter Västra Götaland stått bakom många framgångsrika arrangemang: kontorsrevyer, samtalskvällar, föreläsningar, studiebesök och utställningar. 

Så här kan du engagera dig!

Om du är intresserad av styrelsen, kontakta valberedningen.

Styrelsen väljs på årsmötet, vanligen under november/december, och är verksam från och med 1 januari efterföljande år. Föreningen har som regel att ordinarie styrelseledamöter väljs för högst fyra år och styrelseordförande för högst två år. Styrelsen kan välja att adjungera ledamöter utan rösträtt, till exempel studentrepresentanter. Under året hålls cirka tio styrelsemöten. Dessa möten behandlar framför allt pågående och kommande program, utvärdering och uppföljning av tidigare dito och uppföljning av föreningens ekonomi. För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att hälften av ledamöterna är närvarande.

Skicka in förslag till SAVGs Arkitekturpris
Västra Götaland

Skicka in förslag till SAVGs Arkitekturpris

Nu är det dags att skicka in förslag till SAVGs Arkitekturpris som delas ut på hösten vartannat år.
Publicerad: