Sveriges Arkitekter Västra Götaland

Sveriges Arkitekter Västra Götaland, SAVG, arrangerar föreläsningar och visningar för sina medlemmar samt initierar debatter om aktuella frågeställningar kring arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och planering.

Under de senaste åren har Sveriges Arkitekter Västra Götaland stått bakom många framgångsrika arrangemang: kontorsrevyer, samtalskvällar, föreläsningar, studiebesök och utställningar. 

Så här kan du engagera dig!

Om du är intresserad av styrelsen, kontakta valberedningen.

Styrelsen väljs på årsmötet, vanligen under november/december, och är verksam från och med 1 januari efterföljande år. Föreningen har som regel att ordinarie styrelseledamöter väljs för högst fyra år och styrelseordförande för högst två år. Styrelsen kan välja att adjungera ledamöter utan rösträtt, till exempel studentrepresentanter. Under året hålls cirka tio styrelsemöten. Dessa möten behandlar framför allt pågående och kommande program, utvärdering och uppföljning av tidigare dito och uppföljning av föreningens ekonomi. För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att hälften av ledamöterna är närvarande.

På gång

A PRAT Espen Surnevik
Sveriges Arkitekter Västra Götaland

A PRAT Espen Surnevik

Sveriges Arkitekter Västra Götaland välkomnar medlemmar till en föreläsning på Röhsska museet i Göteborg.

Datum::
Föreslå projekt till Västra Götalands Arkitekturpris
Västra Götaland

Föreslå projekt till Västra Götalands Arkitekturpris

Nu är det dags att föreslå projekt till Sveriges Arkitekter Västra Götalands Arkitekturpris. Välkomna att föreslå tänkbara projekt till priset 2023.
Publicerad:
Vinnare – Västra Götalands arkitekturpris 2021
Västra Götaland

Vinnare – Västra Götalands arkitekturpris 2021

Fyra uppmärksammade kandidater tävlade om årets arkitekturpris från Sveriges Arkitekter Västra Götaland. Den som till sist tog hem spelet vid tisdagskvällens prisutdelning var Viva, bostadsrättsföreningen som redan vunnit fem arkitektur- och bostadspriser.
Publicerad:
Skicka in förslag till SAVGs Arkitekturpris
Västra Götaland

Skicka in förslag till SAVGs Arkitekturpris

Nu är det dags att skicka in förslag till SAVGs Arkitekturpris som delas ut på hösten vartannat år.
Publicerad: