Etiska nämnden

Etiska nämndens uppgift att bevaka och handlägga ärenden enligt de etiska reglerna för Sveriges Arkitekter. Den utgörs av medlemmar i förbundet och väljs av stämman.

  • Örjan Wikforss arkitekt SAR/MSA ordförande
  • Patricia Aramburú arkitekt LAR /MSA
  • Tove Sjöberg arkitekt SIR/MSA
  • Fredrik Toller arkitekt LAR/MSA
  • Jasmina Jovanovic Holm arkitekt SAR/MSA