Etiska nämnden

Etiska nämndens uppgift att bevaka och handlägga ärenden enligt de etiska reglerna för Sveriges Arkitekter. Den utgörs av medlemmar i förbundet och väljs av stämman.

  • Sanna Hederus, arkitekt SAR/MSA (ordförande)
  • Kjell Forshed, arkitekt SAR/MSA 
  • Dick Hedman, arkitekt SAR/MSA
  • Patricia Aramburú, planeringsarkitekt MSA 
  • Catarina von Matern, arkitekt SIR/MSA