Om tävlingar

En arkitekttävling är ett bra sätt att välja koncept och utformning, liksom den arkitekt eller det team som har utvecklat det bästa förslaget.

Flera arkitekter eller team arbetar på lika villkor, under anonymitet, med samma uppgift i konkurrens om ett uppdrag. Ett prisvärt sätt att få många kvalificerade lösningar på hur ett projekt ska uppföras på bästa sätt. Förslagen bedöms av en kvalificerad jury, som är sammansatt av företrädare från beställarorganisationen, andra sakkunniga och externa arkitekter.

Arkitekttävlingar har flera fördelar:

Bygger förstklassig arkitektur

Beställaren får många kvalificerade förslag på hur ett hus eller annat projekt kan förverkligas. Det bästa förslaget väljs ut av en jury med kompetens både inom arkitektur och verksamhetens behov.

Skapar långsiktigt värde

En tävling förutsätter att beställaren tydligt formulerar mål och vision för projektet. Det ger en bra grund för tekniska, funktionella och estetiska värden samt ekonomiska förutsättningar. Projektet blir belyst ur flera synvinklar och beställaren får ett brett underlag som borgar för hög kvalitet.

Godkänd som upphandling enligt LOU

När tävlingen är genomförd har beställaren rätt att förhandla med vinnaren om fortsatt uppdrag utan ny upphandlingsprocedur.

Bygger kunskap inom organisationen

Tävlingsförslagen och deras för- och nackdelar jämförs, vilket skapar en samsyn om projektet som är till hjälp i arbetet framåt. Förslagen ger också förståelse för hur kontroversiella plan- och gestaltningsfrågor kan lösas på olika sätt.

Underlättar dialog

En tävling skapar intresse och kan användas för att förankra och stärka beslut kring det som ska byggas. Eftersom alla tävlar på lika villkor blir förslagen direkt jämförbara och dessutom bra förpackade för utställning och publicering.

Sju av tio vill ordna ny arkitekttävling

Sju av tio som anordnat en arkitekttävling är positiva till att göra det igen. Det visar en undersökning som fack- och branschförbundet Sveriges Arkitekter har gjort bland tävlingsarrangörer under 2020.

Ladda ner broschyren – Att anordna arkitekttävling.