Styrelse – Arkitektur och barnrådet

Här är styrelsen för Arkitektur och barnrådet 2021–2022.

Ordförande:

 • Mie Svennberg, arkitekt MSA, delat ordförandeskap
 • Stefan Petersson, arkitekt SAR/MSA, delat ordförandeskap

Övriga ledamöter:

 • Ann-Marie Dahl, arkitekt SAR/MSA, Länsstyrelsen Jönköping
 • Suzanne de Laval, arkitekt SAR/MSA, egen verksamhet
 • Ingrid Svetoft, arkitekt SAR/MSA, egen verksamhet
 • Kristina Kember, arkitekt SAR/MSA, Fojab Malmö
 • Sofia L Wulff, landskapsarkitekt LAR/MSA, Täby kommun
 • Helena Brobäck, arkitekt SAR/MSA, egen verksamhet
 • Jessica Agoes, arkitekt MSA, egen verksamhet, Lekande stad
 • Lisa Klingwall, landskapsarkitekt MSA, Uppsala kommun, barns rättigheter
 • Lena Jungmark, landsskapsarkitekt LAR/MSA, Nationella uppdrag på Movium