Seminariestafetten

Akademin för landskapsarkitektur anordnar varje år ett seminarium på 1–2 dagar. Seminariet ambulerar runt om i Sverige och syftet är att belysa aktuella frågeställningar, oftast med utgångspunkt tagen i den ort eller stad där seminariet äger rum.

Vi bjuder in initierade föreläsare och samarbetar med Sveriges Arkitekters lokala förening liksom med lokala aktörer. Årets stafett blev tyvärr inställd på grund av coronapandemin.