Stämma 2022

Stämman äger rum den 19-20 november och beslut om fysisk eller digital tas efter sommaren.

Redan nu kan du förbereda dig genom att prata med ditt/dina stämmoombud för respektive lokalförening.
Väl förberedda stämmoledamöter som diskuterat och förankrat förslag med sina lokalföreningar/studentavdelningen är mycket viktigt för en effektiv och demokratiskt stämma oavsett om vi håller den fysiskt eller digitalt. Vi uppmanar därför lokalföreningarna och Sveriges Arkitekter studenterna att samla sina respektive stämmoledamöter till förberedande möten.

Datum som gäller framöver:
22 september – Kallelse med dagordning
7 oktober – Sista dag för motioner
21 oktober – Handlingar inklusive motionssvar skickas ut
19-20 november – Stämma

Stämmans ordinarie ledamöter

 • Blekinge – Jonathan Lane och Johan Stenbeck
 • Gävle-Dala – Bashir Hajo
 • Halland – Jennie Fagerström och Malin Jarl
 • Jönköping-Kronoberg – Tom Andrew Billingham
 • Mellersta Norrland – Jonas Eriksson
 • Skåne – Christian Wilke, David Svensson, Fredrik Almlöf, Jenny Liv Ulander, Johanna Petersson, Madeleine Nobis, Martin Valind, Mattias Bjellvi, Michael Westerlund och Tobias Lundkvist
 • Stockholm – Anna Öhlin, Carmen Izquierdo, Caroline Wetterling, Cecilia Sagrén, David Selander, Elizabeth Bonde Hatz, Emilia Molin, Emma Simonsson, Fredrik Pettersson, Frida Öster, Jakob Wiklander, Johanna Wiklander, Johannes Brattgård, John Billberg, Jonas Elding, Josefin Larsson, Katarina Borg, Kayrokh Moattar, Linus Fredriksson, Malin Heyman, Mariano Tellechea, Mark Humphreys, Mia Cullin, Stina Johansson, Tor Lindstrand, Tove Forsblom och Tove Sjöberg
 • Studenterna – Felix Holmbom, Ottilia Ljung, Tim Licke, Tove Källander, Hilma Ottosson, Louise Vissberger, Michelle Bäckström, Sofie Laitaman, Maja Sjöström, Isabell Moberg och Maija Virkki
 • Södermanland – Elin Pantzare
 • Uppsala – Maria Hörberg, Mirembe Kifumba och Tord Larsson
 • Värmland – Karolina Bergkvist Skinner
 • Västmanland – Roger van Bergen
 • Västra Götaland – Andreas Lyckefors, Anna Berencreutz, Björn Siesjö, Claes Clausen, Edouard Boisse, Hanna Areslätt, Jannika Gustafsson Wirstad, Kristofer Jonsson, Mattias Gunneflo, Monika Levan och Susann Wessely Gromark
 • Örebro – Gustav Fornwall
 • Östergötland – Tomas Nyström
 • Övre Norrland – Björn Ylinenpää och Johan Marklund