Dina förmåner

Som medlem i Sveriges Arkitekter får du det fackliga stöd och serviceutbud du behöver – oavsett om du är anställd, företagare eller student. Allt det här ingår i ditt medlemskap:

Stöd i arbetslivet: Våra jurister ger individuell, branschspecialiserad rådgivning och förhandlingshjälp i alla frågor som rör arkitekters anställningar, exempelvis anställningsvillkor, lön eller tjänstledighet. De kan också företräda medlemmen vid arbetsrättsliga förhandlingar och tvister i domstol. Du har rätt till förhandlingshjälp när du har varit medlem i förbundet i minst tre månader.

Inkomstförsäkring: Med Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring har du möjlighet att få högst 80 procent av din ordinarie inkomst vid arbetslöshet. Ersättningen gäller lön upp till 100 000 kronor per månad under som mest 120 dagar. Räkna ut din ersättning via räknesurran hos Folksam. För att få ta del av inkomstförsäkringen måste du även vara medlem i Akademikernas a-kassa.

Lön och statistik: Saco lönesök och Sveriges Arkitekters lönestatistik ger tillsammans en heltäckande och aktuell bild som är ett stöd inför löneförhandlingen.

Branschkoll: Tidningen Arkitekten, Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning kommer hem i brevlådan 8 gånger per år. Veckovisa nyhetsbrev och blogginlägg med yrkesspaningar samt kvartalsvisa temperaturmätningar som sammanfattar och analyserar läget i arkitektbranschen. Som medlem i Sveriges Arkitekter har du även 20 procent rabatt på en årsprenumeration av tidskriften Arkitektur.

Företagsrådgivning: Till anslutna företag ger vi affärsjuridisk rådgivning och förhandlingsstöd i företagarfrågor utom rådgivning i arbetsgivarfrågor, skattefrågor och frågor som rör utländska uppdrag. Vi kan även, efter individuell prövning, agera ombud i domstol.

Kompetensutveckling: Som medlem kan du ta del av vårt växande kompetensutvecklingsutbud. Som en bas i vårt utbud finns kurserna Steg 1, 2 och 3. Därutöver har vi kortkurser inom aktuella områden och chefsnätverk. Vi erbjuder också individuell karriärrådgivning.

Yrkestitlar: Det är enbart medlemmar i Sveriges Arkitekter som har rätt att inneha någon/några av yrkestitlarna SAR/MSA, LAR/MSA, SIR/MSA och FPR/MSA, en viktig och fördelaktig kompetensverifiering.

Lokala aktiviteter: Du blir automatiskt ansluten till en av förbundets lokalföreningar. Det ger dig ett nätverk och möjlighet att lyfta arkitektur- och yrkesfrågor med kollegor och i förbundet på lokal nivå.

Pensionsrådgivning: Skandia erbjuder dig som medlem kostnadsfri pensionsrådgivning. En bra möjlighet att påverka och få bättre koll på din framtida pension. Du får konkreta råd utifrån dina egna önskemål och behov.

Övriga förmåner:

Sveriges Arkitekter samarbetar med olika aktörer för att ge dig som medlem fler förmåner, till exempel rabatt på bo- och medlemslån.

 • Rabatt på tågresor med SJ.
 • Förmånliga gruppförsäkringar via Skandia Gruppförsäkringar. Som ny medlem får du tre gratis månader på fyra försäkringar*. För att teckna gruppförsäkringen måste du vara folkbokförd i Sverige. Som ny medlem får du hem information med posten från Skandia. Är du redan medlem kan du ansöka här! (Ange avtalsnummer 14000 och kontrollkod 1414)
  *Observera att när fakturan kommer efter tre månader är det ett erbjudande att fortsätta att ha försäkringarna. Vill du inte fortsätta kan du bortse från fakturan.
 • Danske Bank har förmånliga erbjudanden för dig som är medlem i Sveriges Arkitekter, bland annat färdigförhandlade rabatter på lån till bostad, konto för sparande och annat du kan behöva i din vardagsekonomi. Dessutom får du rådgivning som är anpassad för dina behov. Din maka/make/sambo kan ta del av erbjudandet och Danske Bank hjälper dig att komma igång.
 • Rabatt på försäkringar hos Folksam
  Nyhet – boendeförsäkring till medlemspris. Läs mer!
 • Rabatt på medlemslån och bolån hos SEB. Det bolåneerbjudande som SEB lämnar till Sacoförbundens medlemmar ger en räntenedsättning på 0,10 procentenheter. Läs mer på SEB:s webbplats.
 • Rabatt på lån hos Swedbank
 • Rabatt på hotell. Som medlem i Sveriges Arkitekter får du rabatt på hotellövernattningar hos både Elite Hotels och Best Western Hotels & Resorts.
 • Rabatt på böcker på Adlibris.
 • Rabatt på krisberedskapslåda.
 • Rabatt på biljetter hos Kulturhuset Stadsteatern.