Offentlig upphandling av arkitekttjänster

Den arkitektur som det allmänna står för har stor betydelse för oss alla. Det är viktiga samhällsfunktioner – som skolor, vägar och sjukhus – som den offentliga arkitekturen ska ge stöd till. Insikten om vilka resurser som ska investeras för att skapa våra dagliga miljöer kräver omsorg och eftertanke för att de ska förvaltas väl och bli hållbara, funktionella och vackra.

Den bästa arkitekturen blir till när byggherre och arkitekt jobbar tillsammans för att uppnå ett bra resultat. Det är därför viktigt att hitta en samarbetspartner för de skeden när ett projekt skapas. Det handlar om att kunna skapa gemensamma visioner och realiserbara mål som håller genom en lång process. Det är inte alltid enkelt och lätt under resans gång men man ska kunna känna att det var värt besväret när man ser resultatet.

Arkitekterna upprättar underlag för mycket stora investeringar i sjukhus, vägar, skolor, parker och städer som alla i samhället ska använda, eller drabbas av lite beroende på hur man ser det. Den investerare som har ambitioner med kvaliteten i slutresultatet förstår att det är viktigt att välja rätt arkitekt att arbeta tillsammans med. De påverkar hur det ser ut och fungerar, vad det kostar att investera och underhålla och inte minst hur hållbart det blir. Det är tidigt i ett byggprojekt som en byggherre måste göra många strategiska beslut som får stor betydelse för slutresultatet. Har man ett bra samarbete med arkitekten och andra konsulter är förutsättningarna att nå målen med projektet mycket större.

Stöd vid upphandling

Sveriges Arkitekter kan agera som stöd till upphandlande myndigheter vid olika typer av upphandlingar. Beroende på den upphandlande myndighetens behov kan vi anpassa våra tjänster från övergripande rådgivning och bollplank till hjälp med planering av upphandlingens olika steg och ge stöd i urvalsprocesser.

När det gäller projekttävlingar har vi unik erfarenhet och en väl utvecklad service som innebär att vi kan ledsaga genom hela processen från programskrivning till jurybeslut.

Sveriges Arkitekter medverkar gärna i utvecklingsprojekt om en upphandlande till exempel vill pröva ett upphandlingsförfarande där det ännu inte finns någon praxis. Vår kunskap om arkitektbranschen hjälper oss att bedöma rimlighet och konsekvens vid olika sätt att göra en upphandling.

Läs mer

Läs mer
Seniorarkitekterna – program 2024
Skåne

Seniorarkitekterna – program 2024

Sveriges Arkitekter Skåne har en mycket aktiv seniorverksamhet med många välbesökta och uppskattade studiebesök. Här är det preliminära programmet för 2024.
Publicerad: