Tips och råd inför lönesamtalet

Lön är ersättning för utfört arbete men också ett sätt för arbetsgivaren att ge återkoppling och visa uppskattning av ditt jobb. Hur din lön utvecklas påverkas av hur du presterar och hur du bidrar till verksamheten.

För att lönesättningen ska fungera bra är årliga samtal mellan medarbetare och chef ett måste. Lönen ska kopplas till vad du har presterat utifrån det du och din chef kom överens om i ditt utvecklingssamtal. Ett lönesamtal kan genomföras på många olika sätt. Här får du tips att tänka på inför, under och efter samtalet.

1 Inför samtalet

Börja med att gå igenom styrdokumenten: löneavtalet, lönepolicy och lönekriterier på din arbetsplats. Gå in på Saco Lönesök och kolla lönestatistiken.

Vad är rätt lön för dig? Bestäm vad en marknadsmässig lön innebär för dig. Sätt upp ett konkret mål för din lön. Det ska vara en summa som du kan känna dig nöjd med. Vill du förhandla om annat än pengar? Mer semester eller pensionsförmåner kan vara ett alternativ till löneförhöjning. Blanda aldrig in din privatekonomi! Din chef ersätter dig för jobbet du gjort i verksamheten och inget annat.

Fokusera på att lyfta fram det värde som du har bidragit med till företaget eller arbetsgivaren.

Ulrik Östling, förhandlingschef på Sveriges Arkitekter, ger sina bästa förhandlingstips. Läs artikeln i tidningen Arkitekten.

Vässa argumenten genom att gå igenom din egen arbetssituation. Var konkret och skriv ner vad du har gjort för att lyfta verksamheten det senaste året. Uppnådda resultat, egen kompetenshöjning, större ansvar i fråga om exempelvis budget eller projekt, initiativförmåga samt hur du stöttar kollegorna är saker att ta upp.

Utgå inte från att din chef vet allt vad du gör eller kan! Tänk igenom dina mål för jobbet och för din personliga utveckling. Kanske vill du ha nya arbetsuppgifter, ta annat ansvar eller har kunskap som inte kommer till sin rätt på din arbetsplats. En plattform att utgå från, såsom lönepolicy eller lönekriterier, gör ofta samtalen bättre. Den ska helst tas fram i samarbete mellan arbetsgivare och medarbetare. Lönepolicy eller -kriterier tydliggör dessutom vad som krävs för en god löneutveckling.

Ett lönesamtal är en dialog och ska föras med den som har mandat att sätta din lön, det vill säga din lönesättande chef. Har det skett förändringar i dina arbetsuppgifter som inte redan speglas i din lönenivå? Det ska du självklart kompenseras för. Förutom vid lönesamtalet har du också en god chans att höja din lön när du byter arbetsuppgifter och då får ett större ansvar eller mer kvalificerade uppgifter.

FÖRBERED DIG Dokumentera och värdera din prestation och ditt arbetsinnehåll. Undersök löneläget i arkitektbranschen.

HITTA ARGUMENT Skriv ner dina argument för löneökning. Var konkret och använd exempel som belyser det du vill få sagt. Utgå från att din chef inte har koll på allt du gör i ditt jobb.

2 Under samtalet

Ha fokus på lön och prestation. Lönesamtalet är din chans att ge en bild av hur din prestation under året bidrar till verksamheten. Diskutera dina arbetsinsatser och vad du har gjort för att bidra till verksamhetens mål.

Lyssna på arbetsgivarens argument. När du och din chef diskuterar din arbetsprestation och måluppfyllelse, argumentera för din ståndpunkt. Ta gärna upp konkreta exempel.

Ge plats åt lönediskussionen. Separera lönesamtalet och utvecklingssamtalet. Din lön ska grunda sig på hur väl du har uppfyllt dina uppsatta mål. Därför bör det vara åtminstone ett halvår mellan utvecklings- och lönesamtalet för att det ska fungera som ett styrmedel för verksamheten och lönesättningen. Om du jobbar på en arbetsplats som slår ihop samtalen, se till att utrymmet för att diskutera såväl lön som utveckling är tillräckligt väl tilltaget. Även vid ett renodlat lönesamtal ska ni ha avsatt ordentligt med tid. Både du och arbetsgivaren ska vara förberedda på vad ni vill prata om.

Lyssna på arbetsgivarens argument. När du och din chef diskuterar din arbetsprestation och måluppfyllelse, argumentera för din ståndpunkt. Ta gärna upp konkreta exempel. Lägg därefter fram ditt löneanspråk.

HÅLL GOD TON Sträva efter bra samtalsklimat, lyssna på vad din chef har att säga och ställ frågor.

3 Efter samtalet

Gör en utvärdering för dig själv. Tänk över om du fick fram dina argument och om du lyckades föra fram det du ville. Reflektera också över vad arbetsgivaren sa – finns det något som du kan göra bättre eller utveckla framöver?

Du har alltid rätt att få en motivering till arbetsgivarens förslag. Be din chef konkretisera vad du ska för att få en bättre löneutveckling.

Förhoppningsvis blir du nöjd med dina nya lön, men det är inte alltid man kommer överens. Du har alltid rätt att få en motivering till arbetsgivarens förslag. Be din chef konkretisera vad du ska för att få en bättre löneutveckling. Får du ingen eller låg löneökning har du möjlighet att begära en utvecklings- eller handlingsplan för att få stöd att åstadkomma en bättre utveckling framöver. Till sist är det arbetsgivarens bud som gäller. Har du valt att förhandla själv kan klubben/den fackliga representanten inte förhandla för dig i ett senare skede. (Med reservation för en viss möjlighet på det statliga området.) Resultatet av lönesamtalet bör dokumenteras.

DOKUMENTERA Repetera och skriv ner vad ni kommit överens om efter avslutat samtal.

Svar på vanliga frågor

Har jag alltid rätt till en lönerevision?

Om du är anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal har rätt till en årlig lönerevision/översyn. Arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal har ingen skyldighet att se över lönerna årligen, även om de flesta ändå gör detta. Det finns flera andra förmåner i kollektivavtalet så det är en bra fråga att ställa vid anställningsintervjun om du är osäker, om din blivande arbetsgivare har kollektivavtal eller inte.

Ingångslön, vad ska jag tänka på?

Som ny i branschen kan det vara svårt att utvärdera den egna kompetensen, det är därför vi har lönerekommendationer för nyexaminerade. Du som nyexaminerad har mycket att erbjuda, med nya fräscha ögon på branschen och den senaste kunskapen är du en tillgång för arbetsgivaren. Så lägg dig inte för lågt!

Kan jag höja min lön genom kompetensutveckling?

Kompetensutveckling leder ofta till nya arbetsuppgifter och ansvarsområden som sin tur öppnar upp för högre lön. Sveriges Arkitekters kurser rustar arkitekter och företag med relevant utbildning för att stärka sin konkurrenskraft och förmåga att hantera komplexa uppdrag. Planera din kompetensutveckling i dialog med arbetsgivaren när du har ditt utvecklingssamtal. Rätten till vidareutbildning ingår dessutom i kollektivavtalet.

Att byta jobb är din bästa möjlighet att höja lönen. Utnyttja det! Den arbetsgivare som har bestämt sig för att du är den mest lämpade för jobbet kan ofta sträcka sig lite längre ifråga om löneanspråk

Kan jag höja min lön om jag byter jobb?

Att byta jobb är din bästa möjlighet att höja lönen. Utnyttja det! Den arbetsgivare som har bestämt sig för att du är den mest lämpade för jobbet kan ofta sträcka sig lite längre ifråga om löneanspråk. Du själv bör ha satt upp en smärtgräns för när lönen blir för låg för att jobbet ska vara intressant. Vänta med att ge ditt löneanspråk tills arbetsgivaren frågar. Vi rekommenderar att du inte skriver det redan i din ansökan. Det är heller inte intressant vad du tjänar på ditt nuvarande jobb. Din nya lön ska sättas i relation till dina arbetsuppgifter. Du kan därför alltid motivera varför du inte vill ge löneanspråk redan i ansökan med att du först vill veta mer om dina kommande arbetsuppgifter och ansvar.

När kan jag ha rätt till inkomstförsäkring?

Som yrkesverksam medlem i Sveriges Arkitekter kan du ha rätt till inkomstförsäkring. Det förutsätter att du är medlem i Akademikernas a-kassa. Inkomstförsäkringen fyller då på arbetslöshetsersättningen över det tak som a-kassan sätter. Om du är medlem i a-kassan, yrkesverksam medlem i förbundet sedan minst sex månader och har jobbat i ett år omfattas du av den inkomstförsäkring som ingår i ditt medlemskap hos Sveriges Arkitekter. Det innebär att du vid arbetslöshet får pengar både från a-kassan och inkomstförsäkringen, sammanlagt upp till 80 procent av din lön under ett halvår.

Hur påverkas min lön om jag är föräldraledig eller sjukskriven?

Vid frånvaro som exempelvis föräldraledighet eller sjukskrivning ska du också erbjudas lönesamtal. Föräldralediga har rätt till samma lönesättning som de som arbetar, alltså inte bara få ett schablonmässigt påslag. Frågor som rör föräldraskap eller föräldraledighet får enligt lag aldrig bidra till sämre löneutveckling.

Påverkas min lön om jag är deltids- eller visstidsanställd?

Detta ska inte påverka din lönenivå. Det är dock vanligt att du inte ingår i arbetsplatsens årliga löneprocess om du är visstidsanställd.

Slutat plugga och börjat jobba?
Bli yrkesverksam medlem!

Förutom att första jobbet innebär att du för första gången ska förhandla lön, är det viktigt att du också blir yrkesverksam medlem i Sveriges Arkitekter. Första året betalar du bara halva medlemsavgiften, 165 kr/månad. Och du glömmer väl inte a-kassan? För att ha rätt till a-kassa behöver du anmäla dig hos Akademikernas a-kassa.