Tips och råd inför lönesamtalet

Lön är ersättning för utfört arbete men också ett sätt för arbetsgivaren att ge återkoppling och visa uppskattning av ditt jobb. Hur din lön utvecklas påverkas av hur du presterar och hur du bidrar till verksamheten.

För att lönesättningen ska fungera bra är årliga samtal mellan medarbetare och chef ett måste. Lönen ska kopplas till vad du har presterat utifrån det du och din chef kom överens om i ditt utvecklingssamtal.

Ett lönesamtal kan genomföras på många olika sätt, här är några råd på vägen.

Årets viktigaste samtal – förbered dig väl

Under lönesamtalet är din uppgift att berätta om de förväntningar du har på en löneökning, baserade på argument kring insatser och bidrag till verksamheten under det gångna året. Din chefs uppgift är att värdera och presentera sin bedömning av dina prestationer.

Ett bra sätt att förbereda sig är att läsa vår broschyr med råd och tips inför lönesamtalet.

5 tips för ett lyckat lönesamtal

 1. Förbered dig genom att dokumentera och värdera din prestation och ditt arbetsinnehåll mot era uppsatta verksamhetsmål. Visa konkreta exempel.
 2. Undersök marknadslöneläget med hjälp av Saco Lönesök – men kom ihåg att statistiken inte säger allt om just vilken lön du ska ha.
 3. Utgå från att din chef inte har koll på allt du gör i ditt jobb. Skriv ner de arbetsuppgifter du har utfört och kontrollera att du och din chef har samma uppfattning om vad du har gjort.
 4. Låt din chef ge ett konkret löneförslag och be denne motivera det utifrån dina arbetsuppgifter, ansvar och prestation. Håller du inte med? Kom med ett konkret motbud och motivera utifrån vad du har presterat ställt mot verksamhetsmålen.
 5. Dokumentera och repetera det ni kommit överens om efter avslutat samtal.

3 experters bästa tips:

Du är på väg in i det årliga lönesamtalet. Hur förhandlar du till dig bästa möjliga lön?

Viveca Sten. Foto: Thron Ullberg

Viveca Sten, jurist och författare.

 • Var förberedd! Gå inte in och tro att du kan improvisera, utan skaffa fakta, ta fram argument, bestäm dig för vad du vill uppnå. Ta reda på hur marknaden ser ut och vad som är en rimlig lön för någon i din position.
 • Under själva lönesamtalet, lägg ett bud som är högre än vad du tror att du ska få. Om du begär 2 000 kronor mer i månaden och chefen går med på det utan protester vet du att du lagt dig för lågt! Argumentera kring konkreta resultat och ekonomiska prestationer, inte vad du kan eller har lärt dig. Det är vad du presterar som gäller – har du till exempel deltagit något projekt som gett gott ekonomiskt utfall under året?
 • Och var trevlig, saklig och lugn när du bygger upp din argumentation.

Du jobbar hårt och vill få utväxling för det. Hur ska du göra?

Ulrik Östling, förhandlingschef på Sveriges Arkitekter. Foto: Peter Phillips
Ulrik Östling. Foto: Peter Phillips

Ulrik Östling, förhandlingschef på Sveriges Arkitekter.

 • Byt jobb! När du förhandlar om en ny tjänst har du det absolut bästa förhandlingsläget. Det kan också hända att din nuvarande arbetsgivare ger ett motbud som gör det värt att stanna när du berättar att du har fått nytt jobb. Men tomma hot lönar sig inte – säg inte att du ska sluta om du inte har ett konkret jobberbjudande.
 • Gå igenom det du presterat efter det senaste lönesamtalet. Peka på dina bästa resultat och tala om vilket värde de har för din arbetsgivare. Ge ett konkret löneanspråk i kronor, gärna högre än vad du tror men ändå realistiskt.

Du får ditt första jobb. Hur maxar du ingångslönen?

Nina Maanmies. Foto: Peter Phillips

Nina Maanmies, medlem- och förtroendevaldansvarig på Sveriges Arkitekter.

 • Tänk på att våra rekommenderade löner är en lägsta nivå som är baserad på att du inte har någon annan erfarenhet än din femåriga utbildning. All relevant yrkeserfarenhet kan du därför använda som argument för en högre ingångslön. Särskilt om du redan gjort praktik på arbetsplatsen tidigare.
Årets löneenkät är här
Lön

Årets löneenkät är här

Nu skickar vi ut årets löneenkät till alla yrkesverksamma medlemmar. Den tar bara några minuter att fylla i. Den färdiga lönestatistiken kan du sedan använda för att checka av ditt löneläge eller ha som underlag under lönesamtal.
Publicerad:
Därför ska du svara på löneenkäten
Lön

Därför ska du svara på löneenkäten

Varje höst skickas en löneenkät till Sveriges Arkitekters yrkesverksamma medlemmar. Och varje gång önskar vi att så många som möjligt ska svara på enkäten. Varför är det så viktigt?
Publicerad:
Kollektivavtal klart på privat sektor
Kollektivavtal

Kollektivavtal klart på privat sektor

Sveriges Arkitekter har tecknat ett nytt kollektivavtal om löner och anställningsvillkor med Innovationsföretagen inom Almega. Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader.
Publicerad: