Om oss

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisationen för alla Sveriges arkitekter och arkitektstudenter. Vi arbetar på uppdrag av våra medlemmar för att skapa bästa möjliga villkor för arkitekternas yrkesutövning.

Sveriges Arkitekter har en bred agenda. Förutom fackligt arbete och branschutveckling jobbar förbundet med opinionsbildning samt professions och arkitekturfrågor. Viktiga mål är att säkerställa att arkitekter har en bred och ledande roll när det gäller planering och samhällsbyggnad samt att arkitekter har goda förutsättningar att verka och har bra arbetsvillkor.

Arkitekt används som ett samlande namn för byggnadsarkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter och inredningsarkitekter. Sveriges Arkitekter är en del av Saco.

Vår vision – Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för arkitekturen och arkitekten

Långsiktiga mål:

  1. För alla som engagerar sig i samhällsbyggandet är Sveriges Arkitekter den mest trovärdiga kunskapskällan och den givna samtalspartnern.
  2. Politiken och näringslivet ska förbättra förutsättningarna för arkitekturen och villkoren för arkitekten.
  3. Alla som engagerar sig i samhällsbyggandet förstår hur arkitektur kan skapa värden och nytta för individen och för samhället i stort.
  4. Arkitektens arbete och kompetens värderas högt av beställare, arbetsgivare och branschen i stort och våra medlemmar värderar sitt medlemskap högt.

Har du frågor om Sveriges Arkitekter?

Kontakta oss