Om oss - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisationen för alla Sveriges arkitekter och arkitektstudenter. Vi arbetar på uppdrag av våra medlemmar för att skapa bästa möjliga villkor för arkitekternas yrkesutövning.

Sveriges Arkitekter har en bred agenda: förutom fackligt arbete och branschutveckling jobbar förbundet med opinionsbildning samt professions och arkitekturfrågor. Viktiga mål är att göra skillnad i samhället och visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar.

Arkitekt används som ett samlande namn för byggnadsarkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter och inredningsarkitekter. Sveriges Arkitekter är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation).

Vår vision: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för arkitekturen och arkitekten

Långsiktiga mål:

  1. För alla som engagerar sig i samhällsbyggandet är Sveriges Arkitekter den mest trovärdiga kunskapskällan och den givna samtalspartnern.
  2. Politiken och näringslivet ska förbättra förutsättningarna för arkitekturen och villkoren för arkitekten.
  3. Alla som engagerar sig i samhällsbyggandet förstår hur arkitektur kan skapa värden och nytta för individen och för samhället i stort.
  4. Arkitektens arbete och kompetens värderas högt av beställare, arbetsgivare och branschen i stort och våra medlemmar värderar sitt medlemskap högt.

Har du frågor om Sveriges Arkitekter?

Du hittar svaren i vårt forum.