Styrelse – Sveriges Arkitekter Värmland

Styrelse för Sveriges Arkitekter Värmland 2023-24

  • Anders Blomberg, ordförande
  • Annika Ekblom
  • Ayman Tallaj
  • Elin Smedberg
  • Henrik Sjöberg
  • Isabella Netz, sekreterare
  • Jenny Secund
  • Lina Bergkvist Skinner
  • Patricia Kirkhorn, kassör