Styrelse – Sveriges Arkitekter Gävle-Dala

Förtroendevalda för verksamhetsperioden 2021–2022.

Styrelsen

  • Dalia Assad, ordförande
  • Anna Israelsson
  • Henry Grew
  • Bashir Hajo
  • Marita Wallhagen
  • Frida Petersson
  • Johan Nilsson, suppleant
  • Jonatan Henriksson, suppleant

Årsmöte 2021, 4 mars

På årsmötet presenterades förslag för beslut till stadgeändringar av Sveriges Arkitekter Gävle–Dalas arkitekturpris. Förslaget finns som bilaga 2 bland handlingarna.

Årsmöteshandlingar 2021