Anna Flatholm

Landskapsarkitekt LAR/MSA stadsarkitekt, Umeå.

Anna Flatholm är landskapsarkitekt, och nytillsatt stadsarkitekt i Umeå. Innan dess arbetade hon som stadens stadsträdgårdsmästare 2010–2017, och som projektchef på Gator och Parker 2017–2022. Hennes fokus i alla dessa roller har varit utveckling av det offentliga rummet.

I panelsamtalet lyfter Anna vikten av lokal förankring i planarbetet och hur Umeå arbetar för hållbarhet och återbruk i bland annat stadsdelsbeskrivningar.

Stadsdelsdialog och arbetet med både sociala stadsrumsanalyser och stadsdelsbeskrivningar för Umeå har varit en gedigen uppgift, och resultatet är nominerat till planpriset 2021. Viktiga delar har varit fokus på hur sociala värden kan bilda grund för stadsutveckling, istället för det gängse perspektivet att stadsutveckling ska ge sociala värden. Att förändra i takt med tillit – to move at the speed of trust – är en annan grundsten, liksom ett proaktivt kreativt arbetssätt, att ligga steget före och arbeta för det staden vill uppnå, istället för emot det man vill undvika.

Visioner i norr, som pågår i ett antal städer i norra Sverige i samarbete med Boverket, har ett liknande förhållningssätt – där lösningarna finns både i en större strukturerad skala och i små platsspecifika lösningar. Men det är alltid platsen i sig som bildar utgångspunkt – för att utveckla befintliga kvaliteter, bygga vackert och hållbart.

Tillbaka till panelsidan