Konstfack vid Telefonplan i Stockholm. Foto: Hironori Tsukue.

Arkitektutbildning

Det finns flera olika inriktningar och skolor för dig som vill bli arkitekt. Utbildningen är på fem år och de väljer om du ska satsa på att bli arkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt eller arbeta med fysisk planering.

Alla utbildningar inom arkitekturområdet är uppbyggda kring projekt och undervisningen är till en stor del problemlösningsbaserad. Ett projekt börjar med att du ställs inför en uppgift som ska lösas. Det kan till exempel vara att analysera en tomt i staden för att sedan göra förslag på vad tomten ska användas till och slutligen utforma ett badhus, en park eller vad det nu är man kommit fram till i analysen. Uppgifterna varierar förstås beroende på utbildning och syfte.

Under hela utbildningstiden spelar de regelbundet återkommande kritiktillfällena en stor roll. Kritiken går till så att studenten presenterar sitt projekt och får därefter frågor och synpunkter från en panel av till exempel lärare och yrkesverksamma. Feedback och respons på kreativa lösningar och formgivning ses som avgörande för utvecklingen av de förmågor och kunskaper du behöver för att arbeta som arkitekt.

Förutom projekten består utbildningen av ett antal ämneskurser som arkitekturhistoria och materialkunskap. Praktiska och konstnärliga övningar i verkstäder och ateljéer förekommer framför allt på inredningsarkitektutbildningen, men finns även på de andra utbildningarna. Studieresor inom Sverige och ut i världen är ett återkommande inslag i alla utbildningarna.

Utbildningens längd

Utbildningen till arkitekt och landskapsarkitekt omfattar 300 poäng, det vill säga fem års studier. Många studerar längre än fem år på grund av extra studieterminer, gäststudier på andra högskolor och praktik. Utbildningen till inredningsarkitekt och planeringsarkitekt omfattar en kandidatnivå om 180 poäng och en masternivå om 120 poäng, det vill säga tre plus två års studier.

Inriktningar och vidareutbildning

Huvudinriktningen väljer du genom att avgöra om du ska satsa på att bli arkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt eller arbeta med fysisk planering.

Är du säker på att du vill rita hus så är det arkitekt som gäller. Är det möbler eller inredning som du är intresserad av väljer du i första hand inredningsarkitekt. Om det är utemiljö, rummen mellan husen du vill arbeta med, är landskapsarkitekt förstahandsvalet. Om du vill arbeta med stadsplanering eller översiktlig regional planering är utbildningen i fysisk planering inriktad på dessa uppgifter, men även arkitekt och landskapsarkitektutbildningen innehåller dessa ämnen.

Utbildningarna inom arkitekturområdet erbjuder stora möjligheter att välja kurser och inriktning själv. Det finns också stora möjligheter att söka kurser på de andra skolorna i Sverige och utomlands.

Vidareutbildning som verksam arkitekt sker oftast internt på arbetsplatsen. Många arkitektföretag ordnar regelbundet studieresor för personalen. Organiserade vidareutbildningar är det annars ganska ont om inom arkitekturområdet. Sveriges Arkitekter har en professionaliseringsutbildning i tre steg: yrkesroll, processhantering och ledarskap. Konstakademien anordnar regelbundet fördjupningsutbildning för arkitekter.