Architects Declare – upprop för klimatet

Architects Declare är en webbplats som startades i maj 2019 i Storbritannien, för att samla arkitektbranschen kring klimatfrågor. Initiativet har fått stor spridning och under det första året har nätverket växt och blivit globalt.

Under parollen Built Environment Declares har nätverket utökats och inkluderat fler delar av byggbranschen, lanserats i 5 världsdelar och 27 länder och än fler är på väg att ansluta.

I Storbritannien, där uppropet startade, är det nu över 1 100 kontor som har skrivit under uppropet.

Sveriges Arkitekter var i september 2019 med som värd för att starta den svenska versionen av uppropet och idag är det mer än 300 kontor som skrivit under för att vara med i det svenska nätverket.

Vad är Architects Declare?

Architects Declare är en informell organisation, utan stadgar eller styrelse, som bygger på nätverkande och ett aktivt engagemang från de företag och eldsjälar som samlas, nationellt och internationellt, under uppropets elva punkter. Ett motto för Architects Declare är att det är dags att göra något och börja implementera den kunskap och teknik som finns kring frågor som rör hållbarhet och byggande.

Under uppropets flagg har ett antal nationella initiativ tagits, för att börja dela kunskap, erfarenheter och projektidéer, bland annat genom event och nätverksträffar.

I Sverige är landskapsarkitekterna först ut med att skapa ett nationellt event för att samla kraft kring uppropet. Förhoppningsvis kan det inspirera till fler initiativ som kan visa omvärlden på lösningar och idéer kring på vilket sätt vi kan vi koppla grepp om frågeställningarna som passar svenska förhållanden bäst.

Stöd från Sveriges Arkitekter

För att stötta de första svenska nätverksträffarna inom Architects Declare har Sveriges Arkitekter gått in med stöd för infrastruktur för lokal (digitalt mötesrum) och kanal (information och anmälan via arkitekt.se). Möjlighet till tips och råd och stöd kring infrastruktur finns för fler event, men Sveriges Arkitekter står inte för innehåll i event eller nätverk, eller som arrangör för dessa – kunskapen finns i arkitektkåren.

Arkitekter kan bidra till att göra skillnad

Stora klimatförändringar är en av de största utmaningarna i vår tid. Hur vi utformar byggnader och samhällen har därför stor inverkan på miljön. Byggindustrin står idag globalt sett för nästan 40 procent av energirelaterade koldioxidutsläpp. För att möta samhällets behov utan att överskrida jordens ekologiska resurser behöver vi utveckla och utforma våra byggnader, möbler, städer, landskap, samhällen och infrastruktur i ett större, ständigt förnybart och självförsörjande system.

Vi hoppas att en svensk del av nätverket kan fortsätta bidra till att som samlad kår gemensamt lyfta frågor kring hållbarhet och klimatarbete, för en hållbar samhällsutveckling inom hela byggbranschen. Målet är att bygga nätverk inför kommande kunskapsutbyten men även reellt utbyte kring arbete med klimatfrågorna.