Kontakta våra förtroendevalda

På varje av de nio arkitekturskolorna finns en lokalordförande och tillsammans med ett presidium utgör de Sveriges Arkitekter Studenternas styrelse. Förutom styrelsen finns andra nationellt förtroendevalda, som verksamhetsrevisor, valberedning och studentrepresentanter i Sveriges Arkitekters akademier och utskott.

Kontakta oss

Vill du veta något om vår verksamhet eller de projekt vi driver? Kontakta någon av våra förtroendevalda direkt.

Ramarna för vår verksamheten ges av de styrdokument som beskriver hur och med vad vi ska jobba. Vår stadga beskriver hur organisationen drivs och fungerar, verksamhetsplan sätter riktlinjer för kommande verksamhetsår, verksamhetsprogram beskriver vilka principer, visioner och mål verksamheten bygger på och den etiska värdegrunden beskriver hur vi vill att stämningen i organisationen ska vara.

Ladda ner styrdokument i listan här på sidan.