Marcus Horning

Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad.

Marcus Horning är Stadsbyggnadsdirektör i Malmö sedan 2019, och innan dess arbetade han i samma roll i Lund. Han har arbetat med stadsutveckling i många skalor – från policyarbete till strategier, utveckling och gestaltning och är en av initiativtagarna till LFM30 – Lokal Färdplan Malmö.

I panelsamtalet kommer Marcus Horning främst prata om LFM30 och styrkan i den öppna och kollektiva kunskapsuppbyggnaden i kombination med en konkret färdplan som viktiga framgångsfaktorer.

LFM30 – eller ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030” – som den heter i hela sitt namn initierades 2018, då Malmö som första kommun i Sverige formulerade målet att senast år 2020 ha utvecklat en integrerad holistisk utvecklingsstrategi för att uppnå de globala målen år 2030 i form av en lokal Agenda 2030.

Stadens övergripande mål, att vara Sveriges klimatsmartaste stad 2030 har formulerats i såväl Miljöprogram och Översiktsplan: Byggandet i Malmö ska präglas av långsiktighet, smarta energilösningar och miljöanpassade materialval. Den viktigaste pusselbiten för ett lyckat resultat, då många projekt och aktiviteter ska bli verklighet under kort tid, är gedigen lokal förankring och samarbeten. LFM30, med sina över 200 aktörer, uppdelade i 6 arbetsgrupper bildar solid grund för att målen ska uppnås.

Tillbaka till panelsidan