Att tänka på som nyutexaminerad arkitekt

Arbetsmarknaden är inte ljus för närvarande, det märker särskilt du som just tagit arkitektexamen. Arkitektyrket är konjunkturkänsligt och din kompetens kommer att bli efterfrågad när marknaden vänder uppåt – även om det kan vara en klen tröst just nu.

Sveriges Arkitekters studentsamordnare Erik Eckersten och Emma Fransson ger tips som kan underlätta för dig som nyutexaminerad.

  • Om du inte redan är medlem i fackförbundet och intresseorganisationen Sveriges Arkitekter, gå med! Facket kan inte ge dig jobb, men ställer upp för dig som medlem med råd och stöd.
  • Se över ditt medlemskap och anmäl kontaktuppgifter till förbundet så att du betalar rätt avgift. Första året efter examen har du reducerad avgift på 171 kr/månad.
  • Fortsätt utbilda dig – kolla vårt och andras kursutbud. Med mer kunskap blir du ännu attraktivare på arbetsmarknaden.
  • Att starta eget kontor är vanligt i arkitektbranschen, inte minst i lågkonjunkturer. Är du nyfiken på att ta steget till eget har vi en webbaserad utbildning.
  • Jobba på ditt kontaktnät. Fortsätt att dricka kaffe med dina kursare och gå på möten och event där du knyter nya kontakter.
  • Vidga dina vyer när du söker jobb: arkitektutbildningen är bred. Den är användbar även i närliggande yrken och branscher. Sök dig till kommuner, regioner och myndigheter som länsstyrelserna eller sektorsmyndigheter. Sök dig till beställarsidan och till förvaltarled, alltså byggherrar och fastighetsägare.
  • Vidga dina vyer även om du söker praktik. Även här kan det finnas bättre möjligheter just nu hos byggherrar och fastighetsägare och samtidigt få nyttig erfarenhet från fastighetsförvaltning.
  • Se över cv och portfolio så att de är aktuella när du söker jobb. Kolla in vår karriärrådgiving.