MEM:s resestipendium

MEM:s resestipendium delas ut till en teckningsbegåvad student eller arkitekt i början av sin bana. Det vill säga de som har varit yrkesverksamma i max två år efter examen.

Vinnare av MEM-stipendiet 2024. Illustration Isa Stålhandske.

MEM:s stipendiefond instiftades 1973 av Svenska Arkitekters Riksförbund för att hedra minnet av arkitekten och tecknaren Mats Erik Molander som också var organisationens ordförande 1966–68.

Ur MEM:s stipendiefond delas varje år ut ett resestipendium till en teckningsbegåvad arkitekt i början av karriären eller en arkitektstuderande* vid KTH, LTH, Chalmers, BTH, SLU, HDK, arkitekturhögskolan i Umeå eller Konstfack.

Stipendiaten ska ha visat sin förmåga att i teckning skildra en upplevd eller tänkt verklighet eller dokumentera en tankeprocess. Stipendiesumman uppgår till 20 000 kronor. Stipendiaten utses av fondens styrelse, som består av tre representanter från Sveriges Arkitekter och två från Svenska Tecknare.

Jury 2023

För Sveriges Arkitekter:

 • Pernilla Bertilsdotter, SAR/MSA, Semrén & Månsson
 • Per Andersson LAR/MSA, Sydväst Arkitektur & Landskap
 • Lucas Hinnerud, SIR/MSA, MER arkitekter
 • Johanna Hallgren, SAR/MSA, White arkitekter (suppleant)

För Föreningen Svenska Tecknare:

 • Maria Persson, grafisk formgivare och illustratör
 • Jakob Tuchten, AD

Så här går det till

 • Stipendiet ska användas till en kommande resa, varifrån stipendiaten är skyldig att avge rapport i form av minst tre teckningar i original samt en kort reseberättelse till fondstyrelsen, inom ett år.
 • Ansökan för stipendiet ska innehålla examensbevis/studieintyg samt arbetsprover om minst tre eller högst fem handritade teckningar i original (ej målningar eller färglagda teckningar). Vill du ha din ansökan (teckningar) i retur, kryssa i rutan på ansökningsblanketten så kontaktar vi dig efter avslutad bedömning.
 • Fyll i dina kontaktuppgifter på ansökningsblanketten
 • Tecknarens signatur ska inte synas, för att behålla förslagets anonymitet inför juryn.
 • Deadline är 16 december 2023 (poststämpel gäller, om ansökan skickas per post). Arbetsproverna ska vara monterade på kartong (max A1) för att inte skadas i hanteringen.

  Alla sökanden meddelas efter offentliggörande av vinnaren (beräknat under februari/mars), och de som begärt sina teckningar i retur kan då även meddela eventuell adressändring för utskick.

 • Postadressen är Sveriges Arkitekter, MEM-stipendiet, Box 5027, 102 41 Stockholm. Budadressen är Storgatan 41, (T-bana Östermalmstorg).

Välkommen med din ansökan!

*För att räknas som ”studerande vid svensk arkitekturskola” – behöver sökande vara inskriven på en svensk arkitekturutbildning av någon av nämnda skolor och kunna uppvisa intyg på det. Om en student gör ett utbytesår på annan skola (till exempel i utlandet), men fortfarande är inskriven på svensk arkitekturutbildning ska intyg från båda skolorna skickas in med ansökan.

Vinnare av MEM:s resestipendium 2024
MEM:s resestipendium

Vinnare av MEM:s resestipendium 2024

Juryn har beslutat att ge MEM:s resestipendium 2024 till Isa Stålhandske, som studerar vid SLU Alnarp.
Publicerad:
Vinnare av MEMs resestipendium 2023
MEM:s resestipendium

Vinnare av MEMs resestipendium 2023

Juryn har beslutat att ge MEMs resestipendium för 2023 till Ella Scheer, studerande vid KTH.
Publicerad:
Stipendium gav möjlighet till resa till Toscana
MEM:s resestipendium

Stipendium gav möjlighet till resa till Toscana

Juryn beslöt att ge MEM:s resestipendium för 2022 till Isak Boardman, utexaminerad från KTH 2020. Han använde pengarna till en studieresa till Italien. Läs hans reseberättelse.
Publicerad:
Vinnare av MEMs resestipendium 2022
MEM:s resestipendium

Vinnare av MEMs resestipendium 2022

Juryn har beslutat att ge MEM:s resestipendium för 2022 till Isak Boardman, utexaminerad från KTH 2020. Ett hedersomnämnande går till Alexander Morell, studerande vid SLU Ultuna.
Publicerad:
Vinnare av MEMs resestipendium 2021
MEM:s resestipendium

Vinnare av MEMs resestipendium 2021

Juryn har beslutat att ge MEM:s resestipendium för 2021 till Emma Strömberg, studerande vid LTH. Ett hedersomnämnande går till Ingrid Westermark, utexaminerad från KTH 2020.
Publicerad: