MEM:s resestipendium

MEM:s resestipendium delas ut till en teckningsbegåvad student eller arkitekt i början av sin bana. Det vill säga de som har varit yrkesverksamma i max två år efter examen.

Illustration av vinnaren av MEM:s resestipendium 2020 Simon Lundberg. Bilden är beskuren.
Illustration av vinnaren av MEM:s resestipendium 2020 Simon Lundberg. Bilden är beskuren.

MEM:s stipendiefond instiftades 1973 av Svenska Arkitekters Riksförbund för att hedra minnet av arkitekten och tecknaren Mats Erik Molander som också var organisationens ordförande 1966-68.

Ur MEM:s stipendiefond delas varje år ut ett resestipendium till en teckningsbegåvad arkitekt i början av karriären eller en arkitektstuderande* vid KTH, LTH, Chalmers, BTH, SLU, HDK, arkitekturhögskolan i Umeå eller Konstfack.

Stipendiaten ska ha visat sin förmåga att i teckning skildra en upplevd eller tänkt verklighet eller dokumentera en tankeprocess. Stipendiesumman uppgår till 20 000 kronor. Stipendiaten utses av fondens styrelse, som består av tre representanter från Sveriges Arkitekter och två från Svenska Tecknare.

Jury

För Sveriges Arkitekter:
Tove Forsblom, Arkitekt A/MSA, Fojab (ordf.)
Karin Lundberg, Arkitekt SIR/MSA, Egen verksamhet
Max Goldstein, Stadplanerare MAP, Landskapslaget

För Föreningen Svenska Tecknare:
Stina Löfgren, Illustratör
Nille Svensson, Grafiskt formgivare och Creative director

Så här går det till

  • Stipendiet ska användas till en kommande resa, varifrån stipendiaten är skyldig att avge rapport i form av minst tre teckningar i original samt en kort reseberättelse till fondstyrelsen, inom ett år.
  • Ansökan för stipendiet ska innehålla examensbevis/studieintyg samt arbetsprover om minst tre eller högst fem handritade teckningar i original (ej målningar eller färglagda teckningar). Vill du ha din ansökan (teckningar) i retur, kryssa i rutan på ansökningsblanketten så kontaktar vi dig efter avslutad bedömning.
  • Fyll i dina kontaktuppgifter på ansökningsblanketten
  • Tecknarens signatur ska inte synas, för att behålla förslagets anonymitet inför juryn.
  • Ansökningstiden har gått för denna omgång. Nästa gång har deadline i december 2021 (poststämpel gäller, om ansökan skickas per post). Arbetsproverna ska vara monterade på kartong (max A1) för att inte skadas i hanteringen.

    För er som har sökt under 2020 beräknas bedömning ske under februari 2021 och vinnare och eventuella hedersomnämnanden meddelas efter avslutat juryarbete. Alla sökanden meddelas efter offentliggörande av vinnaren (beräknat under februari/mars), och de som begärt sina teckningar i retur kan då även meddela eventuell adressändring för utskick.

  • Postadressen är Sveriges Arkitekter, MEM-stipendiet, Box 5027, 102 41 Stockholm. Budadressen är Storgatan 41, (T-bana Östermalmstorg).

Välkommen med din ansökan!

*För att räknas som ”studerande vid svensk arkitekturskola” – behöver sökande vara inskriven på en svensk arkitekturutbildning av någon av nämnda skolor och kunna uppvisa intyg på det. Om en student gör ett utbytesår på annan skola (till exempel i utlandet), men fortfarande är inskriven på svensk arkitekturutbildning ska intyg från båda skolorna skickas in med ansökan.

Vinnare av MEMs resestipendium 2021
Stipendier

Vinnare av MEMs resestipendium 2021

Juryn har beslutat att ge MEM:s resestipendium för 2020 till Emma Strömberg, studerande vid LTH. Ett hedersomnämnande går till Ingrid Westermark, utexaminerad från KTH 2020.
Publicerad:
Japan oktober 2019
Hawermans

Japan oktober 2019

Erika Wiboms reseberättelse i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad:
Italiensk Modernism
Hawermans

Italiensk Modernism

Läs om Olof Duus resa till Italien, en resa i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad:
Venedig – en reseberättelse
Hawermans

Venedig – en reseberättelse

Läs om Hampus Hermanssons resa till Venedig, en resa i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad:
Bauhaus och Pomo
Hawermans

Bauhaus och Pomo

Syftet med resan var att försöka förklara vad jag gjort de senaste tre åren. Alltså 3 år av arkitektstudier på...
Publicerad: