MEM:s resestipendium

MEM:s resestipendium delas ut till en teckningsbegåvad student eller arkitekt i början av sin bana. Det vill säga de som har varit yrkesverksamma i max två år efter examen.

Illustration av vinnaren av MEM:s resestipendium 2020 Simon Lundberg. Bilden är beskuren.
Illustration av vinnaren av MEM:s resestipendium 2020 Simon Lundberg. Bilden är beskuren.

MEM:s stipendiefond instiftades 1973 av Svenska Arkitekters Riksförbund för att hedra minnet av arkitekten och tecknaren Mats Erik Molander som också var organisationens ordförande 1966-68.

Ur MEM:s stipendiefond delas varje år ut ett resestipendium till en teckningsbegåvad arkitekt i början av karriären eller en arkitektstuderande* vid KTH, LTH, Chalmers, BTH, SLU, HDK, arkitekturhögskolan i Umeå eller Konstfack.

Stipendiaten ska ha visat sin förmåga att i teckning skildra en upplevd eller tänkt verklighet eller dokumentera en tankeprocess. Stipendiesumman uppgår till 20 000 kronor. Stipendiaten utses av fondens styrelse, som består av tre representanter från Sveriges Arkitekter och två från Svenska Tecknare.

Jury

För Sveriges Arkitekter:

 • Tove Forsblom, arkitekt A/MSA, Fojab (ordf.)
 • Karin Lundberg, arkitekt SIR/MSA, egen verksamhet
 • Max Goldstein, stadsplanerare MAP, Landskapslaget

För Föreningen Svenska Tecknare:

 • Nille Svensson, grafisk formgivare och creative director
 • Maria Persson, grafisk formgivare och illustratör

Så här går det till

 • Stipendiet ska användas till en kommande resa, varifrån stipendiaten är skyldig att avge rapport i form av minst tre teckningar i original samt en kort reseberättelse till fondstyrelsen, inom ett år.
 • Ansökan för stipendiet ska innehålla examensbevis/studieintyg samt arbetsprover om minst tre eller högst fem handritade teckningar i original (ej målningar eller färglagda teckningar). Vill du ha din ansökan (teckningar) i retur, kryssa i rutan på ansökningsblanketten så kontaktar vi dig efter avslutad bedömning.
 • Fyll i dina kontaktuppgifter på ansökningsblanketten
 • Tecknarens signatur ska inte synas, för att behålla förslagets anonymitet inför juryn.
 • Deadline är 15 december 2022 (poststämpel gäller, om ansökan skickas per post). Arbetsproverna ska vara monterade på kartong (max A1) för att inte skadas i hanteringen.

  Alla sökanden meddelas efter offentliggörande av vinnaren (beräknat under februari/mars), och de som begärt sina teckningar i retur kan då även meddela eventuell adressändring för utskick.

 • Postadressen är Sveriges Arkitekter, MEM-stipendiet, Box 5027, 102 41 Stockholm. Budadressen är Storgatan 41, (T-bana Östermalmstorg).

Välkommen med din ansökan!

*För att räknas som ”studerande vid svensk arkitekturskola” – behöver sökande vara inskriven på en svensk arkitekturutbildning av någon av nämnda skolor och kunna uppvisa intyg på det. Om en student gör ett utbytesår på annan skola (till exempel i utlandet), men fortfarande är inskriven på svensk arkitekturutbildning ska intyg från båda skolorna skickas in med ansökan.

RAMMED EARTH REVIVAL
Hawermans

RAMMED EARTH REVIVAL

Tobias Helmerssons resa till Tyskland, Schweiz och Österrike med stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad:
Simhallar Berlin
Hawermans

Simhallar Berlin

Edwin Östlund Stockmans reseberättelse i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad:
Vinnare av MEMs resestipendium 2022
Stipendier

Vinnare av MEMs resestipendium 2022

Juryn har beslutat att ge MEM:s resestipendium för 2022 till Isak Boardman, utexaminerad från KTH 2020. Ett hedersomnämnande går till Alexander Morell, studerande vid SLU Ultuna.
Publicerad:
Lyon 2021
Hawermans

Lyon 2021

Nils Jarlövs reseberättelse i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad: