Verksamhetsberättelse 2021–2022

Verksamhetsberättelse 2021–2022 för Sveriges Arkitekter Skåne.

Lokalföreningens verksamhet har under perioden påverkats av Covid 19 pandemin. Vi har påtagligt minskat vår utåtriktade verksamhet med ABAR:er. Vi har tänkt nytt och infört ett koncept Tre Om, ett diskussionsforum med en moderator och tre gäster som diskuterat ett aktuellt ämne. Vi har också satsat på en lokal Arkitekturgala. Ett fokus under 2022 har varit lokalföreningens satsning på stadsmässan H22 i Helsingborg. Vi har fortsatt varit aktiva i genomförandet av Arkitekturdagen, ett samarbete med Sveriges Arkitekter centralt. Vi har även genomfört studiebesök och Senior Arkitekterna har arrangerat ett flertal aktiviteter. Nytt är också att vi har streamat våra Tre Om diskussioner. Detta för att alla våra medlemmar ska kunna ta del av eventet.

Arrangemang och aktiviteter under 2021

ABAR 2021

Sveriges Arkitekter Skåne har under 2021 tyvärr inte kunnat arrangera våra omtyckta ABAR:er, som består av föreläsningskvällar med mingel, på Form/Design Center i Malmö.

I stället har vi satsat på film och streamade föredrag. Ett exempel är filmen ”Den osynliga kontinenten” som gjordes som ett komplement till utställningen ”En annan landsbygd på Form/Design Center.

Arkitekturdagen 2021

På Arkitekturdagen, som traditionellt avslutas med en ABAR bjöd vi in Studio Ossidiana, ett Rotterdambaserat arkitektkontor som uppmärksammas för sin lekfulla arkitektur. Föreläsningen kunde även följas på en skärm utomhus och kaffemingel erbjöds.

Tre om 2021

Under pandemin har vi utvecklat vår mötesplats ABAR för att kunna anpassa mötet till restriktioner om antalet deltagare, men också för att kunna nå fler medlemmar. Vi har provat ett koncept ”Tre om”, ett fördjupat diskussionsforum där en moderator tillsammans med tre inbjudna gäster diskuterar en specifik fråga. Evenemanget streamas och kan ses av alla våra medlemmar

Under 2021 genomförde vi två Tre Om med Björn Siesjö, Göteborgs stadsarkitekt som moderator, En gjordes i samband med Form/Design Centers utställning ”Jävla kritiker” Medverkade gjorde Ylva Frid, Karsten Gori, Morten Birk Jörgensen. På temat ”Vacker arkitektur” diskuterade Joakim Lyth, Ingrid Sommar och Pär Eliasson med Björn Siesjö som moderator om arkitektur som kan tillåtas bara vara vacker och varför det är så svårt att prata om fula hus.

Studiebesök 2021

Vi erbjöd våra medlemmar en guidad rundvandring på Kivik Art Center, ett evenemang för både vuxna och barn. Barnen erbjöds en workshop ledd av pedagoger samtidigt som de vuxna blev guidade runt i landskapet, konsten och arkitekturen.

Seniorarkitekterna 2021

Sveriges Arkitekter Skåne har en mycket aktiv seniorverksamhet med många välbesökta och uppskattade studiebesök. De är öppna för alla medlemmar. 

 • Flygfabriken Blackwing, Medborgarhuset och Eslöv idag
 • Studiebesök på Siegel Architectures olika projekt i Västra hamnen i Malmö
 • Lunchföreläsning om italienska trädgårdar med Cecilia Öquist

Arrangemang och aktiviteter under 2022

ABAR 2022

Vi valde att inte arrangera någon fristående ABAR under 2022 dels pga restriktioner under covid 19 pandemin och dels med tanke på alla aktiviteter under H22, Arkitekturgala och Arkitekturdag. Vi satsade istället på vår samtalsserie Tre Om, se nedan.

Arkitekturdagen 2022

Arkitekturdagen avslutades med en föreläsning med efterföljande mingel som SA Skånes traditionsenligt arrangerade. Lone-Pia Bach föreläste på temat ”Perspektiv på byggsektorn”, med fokus på långsiktig och hållbar användning av arkitekturen och livsmiljöer.

Tre Om 2022

Under 2022 genomförde vi två Tre Om med Kris Johnsson-Jones, Arwidssonstiftelsen, som moderator. Det var en samtalsserie med avstamp i utställningen Egen Regi på Form/Design Center, som inriktar sig på frågor som belyser arkitektrollen idag och i framtiden. Den första handlade om ”Arkitekten och ansvaret”. Medverkande Magnus Månsson, Magnus Skiöld, Helen Nyholm. Den andra handlade om ”Arkitekten som innovatör”. Medverkande var Åse Bjendell, Simon Sjökvist, Karin Kjellson.

Studiebesök

I samband med utställningen Egen Regi på Form/Design Center anordnade lokalföreningen ett studiebesök i Norra Sorgenfri om egenregiprojekt.

Arkitekturgalan 2022

Den 7 april var det Arkitekturgala, och för första gången anordnade Sveriges Arkitekter lokala Arkitekturgalor tillsammans med respektive lokalföreningen. Vi fyllde Form/Design center med många entusiastiska arkitekter inklusive flera nominerade. Vi kunde följa prisutdelningen i Stockholm och glädjen var stor med många skånska pris. Pristagare berättade om sina projekt. Sedan blev det mingel och dans till diskjockey. Det kändes fint att kunna träffas igen med en riktig fest.

Seniorarkitekterna 2022

Sveriges Arkitekter Skåne har en mycket aktiv seniorverksamhet med många välbesökta och uppskattade studiebesök. De är öppna för alla medlemmar. 

 • Möta våren på Själland, studiebesök danska arkitektur- och landskapsklassiker
 • Presentation och guidning av Varvsstaden i Malmö
 • Besök på stadsmässan H22 i Helsingborg
 • Besök och guidning av Örlogsstaden Karlskrona.
 • Föredrag av Anna Maria Blennow om irländska Eileen Grey och kvälls buffé.

City Expo H22 i Helsingborg mellan den 30 maj – 3 juli 2022

Vi skapade en mötesplats, ”Parapeten – arkitektur, form och design”, ute på Parapeten i Helsingborg. Platsen relaterar till utställningen H55 och H99 och har därmed en självklar tradition i att vara en kreativ arena för arkitektur, form och design.

Vi höll till utomhus invid H55-paviljongen. Mötesplatsen fungerade för såväl enskilda som grupper liksom spontana eller planerade besök. Under expo genomfördes också ett antal event på platsen, vissa som samarrangemang och andra med Sveriges Arkitekter som avsändare. Mötesplatsen var bemannad under hela mässan med studenter från LTH och SLU. Flera arkitekter ställde upp som volontärer och hjälpte till.

På mötesplatsen byggde vi en pergola, en nytolkning av landskapsarkitekten Per Fribergs legendariska pergola som blev en blinkning till H55. Tolkningen av pergolan och platsens gestaltning har gjorts av Karin Sundberg Arkitektur AB. Vi skapade en grön oas gestaltad av Anders Svensson Rundlöf. Här kunde man slå sig ner för att samtala, fika eller bara koppla av. Vi visade utställningen Woodlife som handlar om trä som byggnadsmaterial och identitetsbärare, tillsammans med en lekfull paviljong och sandlåda. Produktion Svenskt trä och Svenska institutet tillsammans med Sveriges Arkitekter.

På mötesplatsen visade vi Sveriges Arkitekter Skånes nyinspelade film om arkitektur i Skåne, framtaget av MINT AB. Filmens utgångspunkt är Skånes Arkitekturpris (ett samarbete mellan Region Skåne och Sveriges Arkitekter Skåne) som speglar vad många arkitekter och beställare i Skåne har skapat under de senaste 20 åren. Som komplement till filmen tog vi, tillsammans med Region Skåne, fram en katalog som presenterar alla pristagare genom åren.

För att kunna genomföra vårt nedslag på H22 tillsatte vi en särskild arbetsgrupp inom styrelsen som träffades varje vecka, under hösten 2021 och våren 2022. Vi adjungerade Caroline Dahl till styrelsen för att hålla i processen. Vi genomförde två dialogmöten med medlemmar i Skåne. Ett för ett mindre antal personer som diskuterade budskap och ett större möte för att i dialog med medlemmar pröva budskapen. Dessa budskap låg sedan till grund för film och katalog.

Styrelsearbetet

Sveriges Arkitekter Skånes styrelse har bestått av 11 medlemmar inklusive studentrepresentanter från LTH och SLU som byts varje år, samt en representant från Seniorarkitekterna. Medlemmarna, som arbetar ideellt, har olika roller men arbetar tätt tillsammans och stöttar varandra i genomförandet av lokalföreningens olika aktiviteter.

Styrelsemötena har hållits med regelbundenhet. Sveriges Arkitekter Skåne har under verksamhetsperioden 2021–2022 haft 21 styrelsemöten. 12 av dessa har varit digitala möten. Vidare har 2 möten för verksamhetsplanering hållits samt ett Årsmöte. Dessutom har två möten hållits inför stämman 2022.

En särskild arbets- och delegationsordning upprättades inför arbetet med H22 och en ytterligare styrelseledamot adjungerades för att samordna H22 arbetet.

Representant från styrelsen har deltagande i juryarbeten för Malmö Stadsbyggnadspris, Lunds stadsbyggnadspris samt Skånes Arkitekturpris.

Samarbeten 

Samarbete med andra aktörer är centralt för vår verksamhet. Exempelvis är samarbetet med Sveriges Arkitekter, Form/Design Center, LTH, SLU och Region Skåne viktiga liksom samarbete med branschens olika aktörer. Vi ser med förväntan fram emot att åter få en regional närvaro av Sveriges Arkitekter genom den nyinsatta gemensamma strategiska resursen mellan Sveriges Arkitekter och Form/Design Centers

Vi stöttar och/eller samarbetar med icke vinstdrivande arkitekturinitiativ som bidrar till kunskap, inspiration och nätverksbyggande för branschen. Beslut om samverkan tas av styrelsen och prövas från fall till fall. Under 2021 och 2022 har vi stöttat Architecture Film Festival Lund, en lokal arkitekturfilmfestival med ett stort antal internationella filmare. Syftet är att illustrera och tillgängliggöra upplevelsen av rum och arkitektur. Vidare har vi stöttat SPARK, en nybildad samverkansplattform för konst, arkitektur och akademi. Vi har även stöttat LTH med LAS som är ett årligt återkommande internationellt symposium som handlar om ny kunskap kring arkitektens roll och om att ta plats i samhällsbygget.

Ekonomi 

Föreningens intäkter består av medlemsavgifter som Sveriges Arkitekter fakturerar tillsammans med sina medlemsavgifter. Utgifterna består av finansiering av ovan nämnda arrangemang, administration och kommunikation kring dessa. Kostnaderna varierar mellan åren beroende på vilka projekt som drivs, och vilka föreläsare som engageras på ABAR:er och ”Tre om”. Över tid ska intäkter och utgifter gå jämt upp. Pandemin har inneburit att kostnaderna liksom verksamheten varit mycket begränsad. Detta har skapat möjligheter för ett större åtagande, och styrelsen beslutade därför att göra en större satsning på H22, stadsmässan i Helsingborg sommaren 2022.

2021 hade föreningen 1874 medlemmar och medlemsantalet 2022 var 1930. Föreningen har god ekonomi. Det stora överskottet från 2020 och 2021, då vi pga pandemin hade begränsat antal aktiviteter, finansierade H22 satsningen. 2022 hade vi således ett minusresultat, men summan eget kapital är 340 158 kronor.

Styrelsen, 2021 – 2022

 • Agneta Hammer, ordförande 
 • Kerstin Torseke Hulthén, kassör 
 • Martin Valin, adjungerad kassör fr o m november 2022
 • Werner Nystrand, evenemangsansvarig 
 • Max Gerthel, kommunikationsansvarig  
 • Fatima Grand/Gegerfelt, ansvarig sociala medier
 • Birgitta Ramdell Stamming, ansvarig för samverkan
 • Angelica Åkerman, ledamot 
 • Charlotte Svensson, ledamot
 • Rebecka Petersson, ledamot fram t o m november 2021
 • Anders Ekholm, adjungerad seniorarkitekterna 
 • Anders Svensson Rundlöf studentrepresentant SLU fram t o m sommaren 2022
 • Siri Sandberg, adjungerad studentrepresentant SLU oktober – november 2022

Caroline Dahl, adjungerad för H22 från september 2021-augusti 2022