Saco Lönesök – ditt bästa löneverktyg

Saco Lönesök är ditt bästa underlag inför lönesamtalet. Här kan du som är medlem i Sveriges Arkitekter jämföra din lön med andra arkitekters och se om du har en marknadsmässig lön.

I oktober varje år skickar Sveriges Arkitekter ut en löneenkät till våra medlemmar. Svaren samlas in och redovisas i Saco:s gemensamma statistik för löner, Saco lönesök. Här kan du som är medlem i Sveriges Arkitekter jämföra din lön med andra arkitekters och se om du har en marknadsmässig lön. Du kan också välja statistik från samtliga Sacoförbund om du vill jämföra dig med ett större underlag eller om du vill titta på till exempel chefs- eller projektledarlöner.

De val du kan göra är bland annat arbetsmarknadssektor, titel och examensår. Tänk på att inte förfina urvalet för mycket – då får du ett alltför litet urval. Vi rekommenderar sökningar i femårsklasser, för att få ett så stort underlag som möjligt. Längst ner på sidan för Saco Lönesök finns knappar för att maila, spara eller skriva ut tabeller och diagram.

Sveriges Arkitekter har valt att dela upp arkitekter inom privat sektor i fyra kategorier för att kunna samla in och redovisa statistiken på ett användbart sätt. Vi styr inte över de enskilda företagens beskrivning av titlar/befattningar, utan beskrivningen nedan är ett redskap för att du som medlem ska kunna placera in dig när du fyller i löneenkäten.

  • Medverkande arkitekt: Utan handläggaransvar och utan ansvar för arkitektonisk utformning.
  • Handläggande arkitekt: Självständig arkitektonisk utformning, samlat ansvar för mindre projekt eller delansvar för större.
  • Ansvarig arkitekt: Handläggare med samlat ansvar.
  • Chefsarkitekt: Chefsarkitekt, kontorschef eller motsvarande med företagsledande uppgifter.

Lönesök finns i tre varianter. Öppna, enkla och avancerade sökningen. Nedan kan du göra en grov uppskattning av ditt löneläge, för de andra två måste du vara medlem i Sveriges Arkitekter och vara inloggad. Välkommen till en lönestatistik i toppklass!

Ta mig till Saco Lönesök

(endast för medlemmar)

Resultatet av årets löneenkät är klar
Lön

Resultatet av årets löneenkät är klar

Nu har vi sammanställt resultatet av förra årets löneenkät som gick ut till alla yrkesverksamma medlemmar. Den färdiga lönestatistiken hittar du på Saco lönesök.
Publicerad:
Tack för att du svarade på löneenkäten
Lön

Tack för att du svarade på löneenkäten

Varje höst skickas en löneenkät till Sveriges Arkitekters yrkesverksamma medlemmar. Enkäten är nu stängd och resultatet presenteras i mitten av januari. Tack för att du deltog!
Publicerad:
Därför ska du svara på löneenkäten
Lön

Därför ska du svara på löneenkäten

Varje höst skickas en löneenkät till Sveriges Arkitekters yrkesverksamma medlemmar. Och varje gång önskar vi att så många som möjligt ska svara på enkäten. Varför är det så viktigt?
Publicerad:
Årets löneenkät är här
Lön

Årets löneenkät är här

Nu skickar vi ut årets löneenkät till alla yrkesverksamma medlemmar. Den tar bara några minuter att fylla i. Den färdiga lönestatistiken kan du sedan använda för att checka av ditt löneläge eller ha som underlag under lönesamtal.
Publicerad:
Gör så här om du inte får din lön
Lön

Gör så här om du inte får din lön

Om din arbetsgivare inte betalar ut din lön behöver du prata med din arbetsgivare och fråga vad det beror på. Vänta inte för länge då tidsfristerna är korta för att få lönen i efterhand.
Publicerad:
Kollektivavtal klart på privat sektor
Kollektivavtal

Kollektivavtal klart på privat sektor

Sveriges Arkitekter har tecknat ett nytt kollektivavtal om löner och anställningsvillkor med Innovationsföretagen inom Almega. Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader.
Publicerad: