Press

Sveriges Arkitekter är en fack- och branschorganisation som samlar alla arkitekter, från professionerna husbyggnad, inredning, landskap och planering. Utgångspunkten för vår verksamhet är att bra villkor för arkitektens yrkesutövning är en förutsättning för goda livsmiljöer.

Vi jobbar med såväl fackligt arbete som branschutveckling samt professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål är att visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och dess förmåga att göra skillnad i samhället samt att påverka arkitektens villkor.

Förbundet samlar drygt 12 300 medlemmar, varav 2 600 arkitektstudenter. Vi är en del av Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation.

Presstelefon

076-136 77 33.
Vi besvarar frågor om Sveriges Arkitekters verksamhet. Våra anställda experter pratar gärna arkitektur, upphandling, lön, lagstiftning, etc. Vi förmedlar också kontakter till arkitekter och medlemsföretag.

Pressbilder

De flesta av våra pressbilder hittar du i vårt nyhetsrum hos Cision. Här finns logotyper och foton på företrädare för förbundet.


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelandenTwitterDebattartiklar
Våra senaste blogginlägg


Ulrik Östling

Lönegapet består inom privat sektor

03 Sep 2015

Det finns inte några rationella argument för att en arbetsgivare ska betala en kvinnlig arkitekt lägre lön än en manlig, om de har likvärdiga arbeten och presterar lika bra. Trots...

Tobias Olsson

Tillför mervärde i miljonprogramsmiljarderna

26 Aug 2015

En miljard per år i bidrag för att renovera miljonprogrammet. Regeringsförslaget har flera potentiella fallgropar men vi i Sveriges Arkitekter vill hellre se möjligheterna. Ska staten dela ut pengar till...

Tobias Olsson

Markanvisningar ska gå till kvalitet och hållbarhet

19 Aug 2015

Stockholms stad tar den 20 augusti beslut om en ett nytt förslag på markanvisningspolicy som sedan ska ut på remiss. Den största förändringen av policyn är att det ska bli fler tävlingar,...