Pension

Här hittar du information om vad som gäller kring din framtida pension.

Vi får alla pension från det allmänna lagstadgade pensionssystemet. Pensionen finansieras bland annat genom avgifter som arbetsgivaren betalar genom egenavgifter. Pensionen kan bestå av tilläggspension, inkomstpension, premiepension och garantipension. Hos pensionsmyndigheten kan du läsa mer om den lagstadgade pensionen.

Minpension.se kan du se hela din pension och göra prognoser som visar hur mycket pengar du kan få när du blir pensionär.