Lokala arkitekturpriser

De flesta av Sveriges Arkitekters lokalföreningar delar varje år ut priser för bästa arkitektur i deras del av Sverige. Här hittar du länkar till respektive lokalförenings informationssidor om sina priser.

Södermanlands arkitekturpris

Varje år delar vi ut ett arkitekturpris till ett projekt i Södermanlands län som varit färdigställt under de senaste åren. Priset är instiftat för att främja intresset för god arkitektur bland allmänheten.

Mälardalens universitets campus i Eskilstuna vann Södermanlands arkitekturpris 2022.

Sveriges Arkitekter Gävle-Dalas arkitekturpris

Vartannat år delas Sveriges Arkitekter Gävle-Dalas arkitekturpris ut till det bästa projekt inom områdena byggnadsarkitektur, landskapsarkitektur, inredning, stadsbyggnadskonst eller fysisk planering.

Solviksskolan i Ludvika vann SAGDA:s arkitekturpris 2021. Foto: Petter Cohen, Sweco.

Sveriges Arkitekter Jönköping – Kronoberg

Vi är en lokalförening som är gemensam för Jönköping och Kronobergs län (SAJK). Vi arbetar med aktiviteter och bevakar olika frågor inom arkitektur, planering, landskapsplanering och inredning. Varje år delar SAJK ut ett arkitekturpris.

Det var Arkitektbolaget som tillsammans med Växjö Energi AB som vann SAJK-priset 2021.

Sveriges Arkitekter Hallands arkitekturpris

Sveriges Arkitekter Halland delar varje år ut ett arkitekturpris i syfte att lyfta fram och uppmärksamma goda insatser inom arkitektur i Halland. Priset är ett erkännande och en uppmuntran till verkets beställare och arkitekter.

Tillbyggnaden till Hallands Konstmuseum i Halmstad vann Sveriges Arkitekter Hallands arkitekturpris 2022. Foto: Stephan Bozic.

Skåne arkitekturpris

Tillsammans med Sveriges Arkitekter Skåne delar Region Skåne varje år ut ett pris till en god byggd miljö i Skåne. Priset uppmärksammar exempel på gestaltade byggnader och bebyggelsemiljöer som kan inspirera och motivera.

Stora Torg i Eslöv vann Skånes arkitekturpris 2022.

Sveriges Arkitekter Värmland arkitekturpris

Sveriges Arkitekter Värmland Arkitekturpris – SAVA är ett arkitekturpris som delas ut vartannat år till ett projekt i Värmland.

Zakrisdal Socialpsykiatriskt boende vann Sveriges Arkitekter Värmland arkitekturpris 2021. Foto: Sten Jansin.

Arkitekturpris i Västmanland

Varje år delar vi ut ett arkitekturpris till ett projekt i Västmanland. Arkitekturverket ska vara utfört i Västmanlands län och färdigställt under de fem senaste åren.

Viktor Larssons plats i Västerås vann Arkitekturpris Västmanland 2022.

Västra Götalands arkitekturpris

Västra Götalands arkitekturpris delas ut varannat år till ett byggnadsverk eller en grupp byggnader som uppförts inom föreningens geografiska område, Västra Götalandsregionen, och är resultat av ett gott arkitektarbete.

Brf Viva vann Västra Götalands arkitekturpris 2021.

Östergötlands arkitekturpris

Östergötlands arkitekturpris ges åt ett projekt av hög arkitektonisk kvalitet innefattande ett eller flera av följande områden: husbyggnad, stadsbyggnad, inredning, landskap och fysisk planering.

Kv Eddan och Emblan i Linköping vann Östergötlands arkitekturpris 2021. Foto: Jansin & Hammarling.

Övre Norrlands arkitekturpris

Sveriges Arkitekter Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län. I lokalföreningens verksamhet ingår att vartannat år dela ut ett arkitekturpris.