Att tänka på i lågkonjunktur

Arkitektyrket är konjunkturkänsligt. När det gungar eller du kanske till och med blir uppsagd är det inte alltid lätt att veta vad man ska göra. Här kommer några tips från Sveriges Arkitekters jurister.

Om det är skakigt på jobbet

 • Se till att du är medlem i Sveriges Arkitekter och se över ditt medlemskap. Du behöver vara registrerad som yrkesverksam i vårt medlemsregister, annars har du inte rätt till inkomstförsäkring. Se till att vi har rätt uppgifter om dig.
 • Var med i Akademikernas a-kassa. Då kan du få inkomstförsäkring, som kan ge upp till 80 procent av din lön i sex månader. (Ingen annan a-kassa kvalificerar för inkomstförsäkring.) Se en tabell som visar hur stor din ersättning blir.
 • Aktivera ditt nätverk och fundera över nästa steg i arbetslivet.

Om du blir varslad

Varsel innebär att du får information om att du riskerar att bli uppsagd. Det måste alltid ske en facklig förhandling före uppsägning på grund av arbetsbrist. Läs mer om varsel.

 • Håll cv och portfolio aktuella. Se till att arbetsgivaren godkänner att du har med projekt som du varit delaktig i på arbetsplatsen.
 • Prata med din fackliga representant (på arbetsplatsen eller förbundets jurister) för råd och stöd – de kan regelverket ifråga om arbetsbrister. Det är inget du förväntas kunna själv.

Om du blir uppsagd

Uppsägningstiden börjar räknas från det tillfälle du blir uppsagd. Den fackliga förhandlingen måste vara avslutad innan uppsägning får ske.

 • Anmäl företrädesrätt för att bli återanställd hos arbetsgivaren. Gör det skriftligt och spara en kopia av anmälan.
 • Du har rätt till ”skälig ledighet” med bibehållen lön för att söka nya jobb under uppsägningstiden. Prata med din arbetsgivare om hur mycket du kan vara ledig och vilken arbetsskyldighet du har.
 • Ta reda på om du kan söka stöd från TRR eller någon annan omställningsorganisation om du jobbar i en verksamhet med kollektivavtal. Du kan få olika typer av stöd, såväl ekonomiskt som olika kurser.
 • Om det inte finns kollektivavtal – kontakta Den offentliga omställningsorganisationen som kan ge omställnings- och kompetensstöd till dig som är uppsagd från eller anställd på en arbetsplats utan kollektivavtal.
 • Begär tjänstgöringsbetyg med tillhörande omdömen.
 • Avsluta snyggt! Det gäller både projekt du deltar i och anställningen i sin helhet. Ha en dialog med arbetsgivaren om hur.

Om du blir arbetslös

En grundval i den svenska arbetsmarknaden är att du som blir uppsagd och arbetslös får ekonomiskt stöd; från a-kassa, inkomstförsäkring och eventuellt från stiftelsen TRR. Alla dessa stöd är villkorade.

Plugga mitt i yrkeslivet

Sedan 2022 finns omställningsstudiestödet. Det är ett offentligt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet som ger dig möjlighet att bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.