Yrkes- och medlemstitlar

Sveriges Arkitekter erbjuder följande yrkestitlar:

  • Arkitekt SAR/MSA
  • Landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Arkitekt SIR/MSA
  • Planeringsarkitekt FPR/MSA

För att få yrkestitel behöver du vara medlem i Sveriges Arkitekter och ha examen från arkitektutbildning (både kandidat- och masterexamen, yrkesexamen eller motsvarande) och dessutom efter examen ha minst två års yrkeserfarenhet, som måste vara förvärvad inom EU. Även du som saknar sådan examen men som kan visa att du genom en kombination av annan akademisk utbildning och yrkesverksamhet har förvärvat motsvarande kompetens, kan efter särskild prövning få yrkestitel.

Sveriges Arkitekters medlemstitlar

Som medlem i Sveriges Arkitekter äger du rätt att använda medlemstiteln MSA (medlem i Sveriges Arkitekter). Titeln MSA får, beroende av medlemmens utbildningskategori, endast användas i någon av följande kombinationer:

  • Arkitekt MSA
  • Landskapsarkitekt MSA
  • Inredningsarkitekt MSA
  • Planeringsarkitekt MSA

Ansök om yrkestitel

Använd gärna Chrome som webbläsare för formulär. Bilagor går endast att bifoga som PDF-filer. Maxstorlek för bilagor är 10 MB.