Ingångs- och praktiklöner

Det är viktigt att komma in på arbetsmarknaden med en rimlig lön. Därför rekommenderar Sveriges Arkitekter vilken lön du minst ska ha.

Ingångs- och praktiklöner 2024

 • Ingångslön för nyexaminerad med masterexamen: Lägst 34 400 kronor per månad.
 • Ingångslön efter kandidatexamen: Lägst 27 200 kronor per månad.
 • Praktiklön och lön vid tillfällig anställning under studietiden, till och med tredje året: Lägst 21 300 kronor per månad.
 • Praktiklön och lön vid tillfällig anställning under studietiden, efter tredje året: Lägst 23 800 kronor per månad.

Kommentar till lönerekommendationen för praktik

Sveriges Arkitekter rekommenderar att praktikanställning sker under studietid eller mellan studieperioder och har nedanstående innehåll:

Handledning

 • Praktikanten ska ha en handledare under hela sin praktiktid. Handledaren behöver inte vara samma person under hela perioden, utan kan skifta när praktikanten får nya arbetsuppgifter.
 • Handledaren ska förse praktikanten med meningsfulla och väl avpassade arbetsuppgifter.
 • Handledaren bör vara erfaren, kunnig och ha tillräckligt med tid för sin praktikant.
 • Handledaren och praktikanten bör ha regelbundna möten, där olika frågor om arbetssätt och arbetsrutiner kan tas upp till genomgång.
 • Om det är något moment som praktikanten missat eller inte förstått bör detta diskuteras.

Innehåll

 • Praktiken är en del av utbildningen och bör därför ge inblick i arkitektarbetets olika skeden.
 • Praktikanten bör om möjligt få insyn i närliggande arbetsområden.
 • Praktikanten bör följa med handledaren på projekt- och byggmöten samt sammanträden med kunder, brukare och myndigheter.
 • En praktikant ska inte behöva vara produktiv hela tiden, utan bör beredas tillfälle att få en inblick i olika arbetsuppgifter och verksamhetsområden.
 • Praktikanten bör få delta i kurser, studiebesök med mera på samma sätt som den ordinarie personalen.

Så mycket tjänar arkitekter

Resultatet av årets löneenkät är klar
Lön

Resultatet av årets löneenkät är klar

Nu har vi sammanställt resultatet av förra årets löneenkät som gick ut till alla yrkesverksamma medlemmar. Den färdiga lönestatistiken hittar du på Saco lönesök.
Publicerad:
Tack för att du svarade på löneenkäten
Lön

Tack för att du svarade på löneenkäten

Varje höst skickas en löneenkät till Sveriges Arkitekters yrkesverksamma medlemmar. Enkäten är nu stängd och resultatet presenteras i mitten av januari. Tack för att du deltog!
Publicerad:
Därför ska du svara på löneenkäten
Lön

Därför ska du svara på löneenkäten

Varje höst skickas en löneenkät till Sveriges Arkitekters yrkesverksamma medlemmar. Och varje gång önskar vi att så många som möjligt ska svara på enkäten. Varför är det så viktigt?
Publicerad:
Årets löneenkät är här
Lön

Årets löneenkät är här

Nu skickar vi ut årets löneenkät till alla yrkesverksamma medlemmar. Den tar bara några minuter att fylla i. Den färdiga lönestatistiken kan du sedan använda för att checka av ditt löneläge eller ha som underlag under lönesamtal.
Publicerad:
Gör så här om du inte får din lön
Lön

Gör så här om du inte får din lön

Om din arbetsgivare inte betalar ut din lön behöver du prata med din arbetsgivare och fråga vad det beror på. Vänta inte för länge då tidsfristerna är korta för att få lönen i efterhand.
Publicerad:
Kollektivavtal klart på privat sektor
Kollektivavtal

Kollektivavtal klart på privat sektor

Sveriges Arkitekter har tecknat ett nytt kollektivavtal om löner och anställningsvillkor med Innovationsföretagen inom Almega. Det nya avtalet sträcker sig över 29 månader.
Publicerad: