Verktygslåda för studenter

Här hittar du som medlem allt du kan tänkas behöva för att engagera dig i Sveriges Arkitekter Studenterna.

Grafisk profil

Manual till den grafiska profilen – här står till exempel vilka färger och typsnitt som ska användas.

  • SA Display – Sveriges Arkitekters egna typsnitt. OBS! Använd endast till rubriker, annars används Futura LT Pro.
  • Logotyper – varje skolas logga.
  • Mall för posters – InDesign-mall som följer den grafiska profilen.
  • Mall för presentation – PowerPoint-mall som följer den grafiska profilen.
  • Gratis bildbank – här kan du hitta bilder till posters med mera.

Projektadministration

Info om hur du driver ett projekt – vad som ska göras innan, under och efter ett projekt.
Projektansökan – här ansöker du om projektmedel.
Kvittomall – blankett för att få ersättning för utlägg.

Styrdokument

Aktuell stadga – antagen av årsmötet 2022
Verksamhetsprogram 2024–2029 – antagen av årsmötet 2024
Verksamhetsplan 2024
– antagen av årsmötet 2024
Etisk värdegrund – uppdaterad 2018

Kontaktuppgifter

Styrelsen – alla ledamöter i Sveriges Arkitekter Studenternas styrelse
Övriga förtroendevalda – valberedning, revisorer och studentrepresentanter
Facebook – Sveriges Arkitekter Studenterna på Facebook
Instagram – Sveriges Arkitekter Studenterna på Instagram