Student eller nyexaminerad

Svar på vanliga frågor

Många studenter frågar om arbetsmarknaden, a-kassan eller sitt medlemskap. Här hittar du de vanligaste frågorna som kommer in till oss.

Varför ska jag bli yrkesverksam medlem?

Efter studietiden finns det flera fördelar för dig som arkitekt att bli yrkesverksam medlem hos Sveriges Arkitekter. I oroliga tider är speciellt inkomstförsäkringen en efterfrågad förmån. För att få ta del av den behöver du vara medlem i både ett fackförbund och en a-kassa. Sveriges Arkitekter är med i Sveriges akademikers centralorganisation – Saco, och deras egen a-kassa är Akademikernas a-kassa. Att vara yrkesverksam medlem innebär också att du får ta del av alla våra medlemsförmåner och ansöka om Sveriges Arkitekters yrkestitlar.

Vem kan bli yrkesverksam medlem?

För att bli yrkesverksam medlem är det några kriterier du ska uppfylla. Du måste ha en av följande:

 • Avlagt kandidatexamen eller i huvudsak slutfört utbildningskraven för yrkesexamen vid utgången av sjätte året efter inskrivningsåret.
 • Yrkes- eller masterexamen.

När ska jag bli yrkesverksam medlem?

Så fort du tagit din kandidatexamen eller din masterexamen och börjar jobba eller praktisera ska du bli yrkesverksam medlem. Bli medlem.

Vad kostar det att bli yrkesverksam medlem och hur gör jag?

Det enklaste sättet att bli yrkesverksam medlem är att scanna in ditt examensbevis och skicka det till medlemsservice. Din avgift blir högre som yrkesverksam medlem. Men vad avgiften blir beror på hur mycket du tjänar. Du vet väl att du från ditt examensdatum, din masterexamen, och ett år framåt, endast betalar halv medlemsavgift – 165 kronor i månaden istället för 330 kronor.

Vad är inkomstförsäkring och när kan jag få den?

Som yrkesverksam medlem i Sveriges Arkitekter kan du ha rätt till inkomstförsäkring. Det förutsätter dock ett medlemskap i Akademikernas a-kassa. Inkomstförsäkringen fyller på arbetslöshetsersättningen över det tak som a-kassan sätter. Studentmedlemmar måste ha övergått till yrkesverksamt medlemskap minst sex månader före arbetslöshetens inträde för att omfattas av försäkringen, men de får räkna med sin tid som studentmedlem för att uppfylla kravet på tolv månaders medlemskap i förbundet.

Ersättning från inkomstförsäkringen utgår under högst 120 ersättningsdagar (fem ersättningsdagar per kalendervecka). Det motsvarar cirka sex månader vid heltidsarbetslöshet.

Det här krävs för att få ersättning:

 • Du måste vara medlem i Sveriges Arkitekter och ha varit det de senaste tolv månaderna före arbetslöshetens inträde (före första karensdag i Akademikernas a-kassa).
 • Du måste ha arbetat minst tolv månader under de senaste arton månaderna.
 • Du får inte ha sagt upp dig själv, såvida du inte har skäl som är godtagbart enligt arbetslöshetsförsäkringens regelverk.
 • Det krävs att du får inkomstrelaterad ersättning från Akademikernas a-kassa.

Innebär ett medlemskap hos Sveriges Arkitekter att jag är med i a-kassan?

Nej, du måste själv ansöka om medlemskap hos a-kassan. Sveriges Arkitekter är med i Sveriges akademikers centralorganisation – Saco, och deras egna a-kassa är Akademikernas a-kassa.

Vad kostar a-kassan?

Ett medlemskap hos Akademikernas a-kassa kostar 130 kr månaden.

När ska jag gå med i a-kassan?

Du ska gå med i a-kassan så fort du börja jobba eller praktisera. Om du har arbetat före studierna eller om du jobbar under studierna, extra på kvällar eller helger, och uppfyller arbetskravet, 60 timmar i månaden, ska du bli medlem hos a-kassan innan dina studier avslutas.

Har jag rätt till a-kassa mellan terminerna?

Nej, så länge du är aktivt studerande har du inte rätt till a-kassa. Du måste ha avslutat dina studier för att ansöka om a-kassa.

Har jag rätt till a-kassa när jag avslutat mina studier?

Ja, du har rätt till arbetslöshetsersättning när du avslutat dina studier och står utan jobb om du uppfyller arbetskravet, du ska ha arbetat minst 6 månader det senaste året, minst 60 timmar per kalendermånad.

Jag läser mitt tredje år på arkitekturskolan. Hur ser möjligheterna ut till att få praktik?

Då konjunkturen viker neråt under hösten 2023 och allt fler kontor får det tuffare ekonomiskt, minskar tyvärr också deras möjligheter att ta emot praktikanter. Därmed inte sagt att det inte går att få praktik. Sveriges Arkitekter rekommenderar alltid att söka praktik och för att få praktisk erfarenhet av branschen innan examen. Om det inte går vägen nu så satsa på att söka praktik senare under utbildningen.

Jag blir klar med mitt examensarbete. Hur ser möjligheterna ut att få jobb?

Under coronapandemin skedde en inbromsning på arbetsmarknaden och arbetslösheten steg. Sedan stabiliserades arbetsmarknaden och förutsättningarna för att få jobb såg goda ut. Det vände dock neråt under andra halvan av 2023. Arbetslösheten bland arkitekter har ökat snabbt och möjligheten för nyexaminerade att komma ut på arbetsmarknaden har minskat. Förhoppningsvis vänder konjukturen uppåt så småningom och att det då åter kommer finnas gott om arbetstillfällen för arkitekter. Men just nu är läget tufft. Läs mer om detta i studentundersökingen som Sveriges Arkitekter gjorde i maj 2023.

Vad ska jag tänka på om jag inte har ett jobb när jag avslutat mina studier?

Om du är arbetslös efter din examen är du långt ifrån ensam. Det tar mellan 3–6 månader för Sveriges Arkitekter medlemmar att få ett jobb efter avslutade studier. Det du kan tänka på är att:

 • Anmäl dig hos arbetsförmedlingen.
 • Sök a-kassa.
 • Ansök om att bli yrkesverksam medlem i Sveriges Arkitekter.
 • Kontakta företag och kommuner och starta en dialog, tänk brett när du är ute och letar efter jobb.
 • Ha tålamod! Det tar tid att söka jobb och det är återkommande i många akademiska branscher.

Jag tar examen till sommaren och vill starta eget – vad ska jag tänka på?

Du kan alltid starta eget den dagen du känner dig beredd, mogen och sugen. Utmaningarna ligger till största delen hos en själv och vad privatekonomin tål. Hus finns alltid och även i sämre tider behövs det arkitekter. Särskilt för renovering och ombyggnad. Dessutom kan det finnas öppningar för dig, dina kontakter och det du är bra på just då.

Det finns flera exempel på kontor som startat i lågkonjunktur och haft långa uppförsbackar men idag är framgångsrika. Ta alla chanser att hjälpa andra kontor som konsult. Att vara konsult är utmärkt med tanke på kompetensutveckling. All tid du har över ägnar du åt nätverkande, kurser och inspiration.

Till sist ge inte bort din tid och var noga med uppdragsbekräftelser. Det gäller alla uppdrag, stora som små.

Tips när du startar eget:

 • Starta ett aktiebolag.
 • Glöm inte att ha skriftliga avtal med kund.
 • Fakturera löpande.
 • Skaffa en konsultansvarsförsäkring.
 • Ta ansvar för din upphovsrätt.
 • Börja inte arbeta förrän ni är överens om vad som ska göras.

Har du fler frågor?

Hittar du inte svaret på din fråga här eller vill ställa en annan fråga? Då kan du göra det i vårt forum.