Kieran Long

Överintendent, ArkDes – Sveriges nationella centrum för arkitektur och design.

Kieran Long är sedan 2017 överintendent för ArkDes, Sveriges nationella centrum för arkitektur och design.

Kieran Long har 20 års erfarenhet inom arkitektur och design, först som författare, kritiker och lärare och senare som utställningskurator.

2012 var Kieran Long biträdande utställningskurator till David Chipperfield för Arkitekturbiennalen i Venedig. 2013 tillträdde han en tjänst som chef för avdelningen ”Design, Architecture and Digital” på V&A Museum i London. Han har även arbetat som handledare vid Royal College of Art, skribent för olika internationella tidskrifter och har varit tv-presentatör för BBC.

Inför 2023 är Sverige värdnation för den Nordiska Paviljongen på Vendigbiennalen, med Kieran Long som ansvarig för cureringen av den nationella utställningen på Arkitekturbiennalen i Venedig, en av världens största mötesplatser för arkitektur och samhällsutveckling.