Panelsamtal om stadutveckling

Stadsförnyelse – även det är ett område i förändring.

Panelsamtalet, med inbjudna gäster från fyra städer, kommer att handla om olika angreppsätt, olika utmaningar och olika verktyg för att arbeta med hållbar stadsutveckling på varierande, och kanske lite annorlunda, sätt. Gemensamt för dem alla är ett stort engagemang genom hela processen – från det allra tidigaste skedet och dialog om möjligheter, till genomförande och långsiktig förvaltning, alltid med hållbarhet i fokus – miljömässig, social och ekonomisk.

Panelen består av:

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad.
Han är med och driver det kanske mest ambitiösa hållbarhetsarbetet på kommunal nivå, LFM30.
Kristoffer Nilsson, arkitekt SAR/MSA, processledare, Göteborg stad.
Han har sedan 2014 arbetat med prototyper och platsbyggnad i Jubileumsparken i Frihamnen.
Anna Flatholm, landskapsarkitekt LAR/MSA, stadsarkitekt, Umeå.
Hon arbetar förebildligt med stadsdelsdialog och med målet social hållbar stadsutveckling, samt med Visioner i Norr.
Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan.
Hon är en av Sveriges mest ambitiösa beställare inom långsiktig hållbarhet.

Moderator: Torun Hammar