Josef Franks stipendiefond

Josef Franks stipendiefond är ett resestipendium för att främja unga inredningsarkitekters utbildningar genom studier eller praktik utomlands.

År 1966 skriver Estrid Ericson, grundare av och dåvarande vd på Svenskt Tenn, under ett gåvobrev till en stiftelse som stiftades med namnet ”Professor Josef Franks Stipendiefond”. Ändamålet var att stödja utbytet mellan Österrike och Sverige, med fokus på unga och studerande inredningsarkitekter. Den österrikiska motparten finns inte längre kvar. Därför kommer återstående medel att betalas ut under en femårsperiod till stipendiater som vill genomföra studier eller praktik utomlands till minne av Josef Frank.

Svenskt Tenn grundades 1924 av Estrid Ericsson. Tio år senare knöt hon Josef Frank till företaget. Tillsammans skapade de den färgstarkt mönstrade och personliga inredningsstil som genomsyrar Svenskt Tenns sortiment än idag. 1932 beställer Estrid Ericson de första möblerna från den redan väletablerade österrikiske arkitekten och samarbetet intensifieras snabbt och leder till ett livslångt samarbete.

På Svenskt Tenn fick Josef Frank en unik scen tillsammans med Estrid Ericson. Det finns över 2 000 möbelskisser och 160 textila mönster signerade Frank i Svenskt Tenns arkiv.

Vem kan söka?

Stipendiet är öppet för dig som studerar inredningsarkitektur på HDK eller Konstfack. Även inredningsarkitekter som varit yrkesverksamma i max 5 år efter examen är välkomna att ansöka. Du som söker ska vara medlem i Sveriges Arkitekter med inriktning på inredningsarkitektur.

Ansökan

Ansök genom att fylla i ansökningsformuläret nedan och bifoga:

  • Studieintyg som visar påbörjade eller avslutad utbildning.
  • Antagningsbesked, studieintyg eller anställningskontrakt för studier* eller praktik utanför Sverige.
  • Motivering som ska besvara varför du söker stipendiet och varför just du ska få det. Koppla din ansökan till Josef Franks önskan om att främja det kulturella utbytet. Max 1–2 A4-sidor. Bifoga som PDF.

*Studier utomlands innefattar utbytesstudier eller kurser som kompletterar utbildningen från Sverige.

Bedömning

Sveriges Arkitekters Akademi för inredningsarkitektur bedömer ansökan och utser 2–4 stipendiater för varje år. Stipendiet behandlas på akademins möte i februari respektive september.

Ansökan ska vara Sveriges Arkitekters kansli tillhanda senast den 15 januari 2024.

Stipendiesumman är på 26 000 eller 52 000 kronor beroende på hur många stipendier som beviljas per år. Stipendiet betalas ut i början på vår- eller höstterminen. I början av 2022 delades stipendiet ut till tre personer.

Efter ansökan

Efter du har ansökt får du en bekräftelse att vi har mottagit din ansökan.
Du får besked om du har beviljats stipendiet i februari respektive september.
Har du beviljats stipendiet ska du i efterhand kort berätta om dina studier eller praktik till minne av Josef Frank. Berättelsen publiceras på arkitekt.se (se längst ner på sidan).

Ansökan – Josef Frank stipendiefond

Reseberättelser

Visa alla nyheter
Josef Franks stipendium till Konstfackstudenter
Josef Franks stipendiefond

Josef Franks stipendium till Konstfackstudenter

Juryn för Josef Franks stipendiefond har tilldelat stipendiet för våren 2024 till Konstfackstudenterna Molly Ringqvist och Anna Haikara.
Publicerad:
Konstfackstudenter tilldelas Josef Franks stipendium
Josef Franks stipendiefond

Konstfackstudenter tilldelas Josef Franks stipendium

Juryn för Josef Franks stipendiefond har tilldelat stipendiet för hösten 2023 till Signe Wiman Westberg och Isolde Berg.
Publicerad: