Vår politik

Sveriges Arkitekter arbetar på uppdrag av medlemmarna för att säkerställa att arkitekter har bra arbetsvillkor och goda förutsättningar för att skapa bra arkitektur.

En viktig del i detta är opinionsbildning och politisk påverkan eftersom de politiska besluten sätter spelreglerna. Vi vill att policyaktörer ser bra arkitektur som viktig samt har kunskap om vad som driver detta och att de utformar lagar, regelverk och nationella satsningar på ett sätt som skapar incitament och förutsättningar för en bra arkitektur.

Vi skriver remissvar och debattartiklar, samtalar med politiker, deltar i debatter och panelsamtal samt producerar undersökningar för att påverka de politiska besluten i rätt riktning.

Klimatdeklarationer – nödvändigt men inte tillräckligt
Så tycker vi

Klimatdeklarationer – nödvändigt men inte tillräckligt

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över Boverkets rapport "Utveckling av regler om klimatdeklarationer av byggnader 2020:13". Förslagen är välkomna och nödvändiga men tyvärr inte tillräckliga menar Sveriges Arkitekters samhällspolitiska chef Margareta Wilhelmsson.
Publicerad:
Nej till gräddfil för serietillverkade hus
Så tycker vi

Nej till gräddfil för serietillverkade hus

Typhusutredningen har föreslagit en ändring i plan- och bygglagen angående bygglov för uppförande av seriebyggda flerbostadshus. I ett remissvar avstyrker Sveriges Arkitekter förslaget.
Publicerad:
Handlingsplan för ekologiskt hållbart samhällsbyggande
Klimatpolitik

Handlingsplan för ekologiskt hållbart samhällsbyggande

Sveriges Arkitekter har tagit fram en handlingsplan för arkitekter i klimatomställningen. Det är en plan för hur arkitekter kan bidra i omställningen till ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande.
Publicerad:
Ja till stöd för gröna och trygga samhällen
För ekosystemsinsatser krävs specialkunskaper som till exempel landskaparkitekteter har, menar Sveriges Arkitekter.
Så tycker vi

Ja till stöd för gröna och trygga samhällen

Sveriges Arkitekter har lämnat ett yttrande till finansdepartementet över ett förslag till förordning om stöd för gröna och trygga samhällen. Förbundet är positiva till stödet men påtalar samtidigt risken för målkonflikter mellan gröna lösningar och trygga lösningar.
Publicerad:
Budgeten saknar långsiktiga åtgärder
Magdalena Andersson presenterar budgetförslaget för 2021. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.
Så tycker vi

Budgeten saknar långsiktiga åtgärder

Regeringen har presenterat sitt förslag till budget för kommande år. Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson kommenterar de delar som rör arkitektkåren och ser både brister och möjligheter.
Publicerad:
Uppdrag om upphandling ger bättre byggd miljö
Sveriges Arkitekter välkomnar regeringsbeslutet som underlättar upphandling med fokus på kvalitet.
Så tycker vi

Uppdrag om upphandling ger bättre byggd miljö

Regeringen ger Upphandlingsmyndigheten ansvaret för att kvalitet i arkitektur och gestaltad livsmiljö får större tyngd vid offentlig upphandling. Sveriges Arkitekter är positivt till uppdraget, som prioriterar störst värde för pengarna.
Publicerad:
Kontakt

Vill du veta mer hur vi arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan?

Kontakt

Margareta Wilhelmsson

Samhällspolitisk chefSkicka e-post08-505 577 45