Styrelse – Sveriges Arkitekter Övre Norrland

Förtroendevalda för verksamhetsperioden 2023–2025.

Ordförande

Anna Lundberg, arkitekt SIR/MSA, Umeå

Ledamöter

Mats Andersson, arkitekt SAR/MSA, Skellefteå
Karin Wilstrand, planeringsarkitekt FPR/MSA, Umeå
Annika Lundkvist, landskapsarkitekt LAR/MSA, Luleå
Johanna Runge, arkitekt SAR/MSA, Piteå
Gustav Hamlund, arkitekt SAR/MSA, Boden
Markus Hägglund, arkitekt SAR/MSA, Skellefteå