Kritikerpriset

Kritikerpriset premierar den bästa arkitekturanalysen eller insatsen för att stärka ett initierat samtal om arkitektur och samhällsplanering. Det delas ut varje år på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala.

Sveriges Arkitekter har instiftat priset för att uppmuntra arkitekter, journalister, författare, med flera, att recensera, debattera och analysera svensk arkitektur. Kritikerpriset tilldelas upphovspersonen till den bästa arkitekturanalysen som publicerats under senaste året eller till den eller de som gjort den mest anmärkningsvärda insatsen för att stärka ett initierat samtal om arkitektur och samhällsplanering under de senaste åren. Vinnaren tilldelas ett resestipendium.

Jurymedlemmar 2022

  • Per Bornstein, arkitekt SAR/MSA, egen verksamhet i Bornstein Arkitektur & Media
  • Karin Andersson, landskapsarkitekt LAR/MSA, medlem i designkollektivet Disorder
  • Kerstin Brunnberg, journalist
  • Jesper Lövkvist, koncept- och kommunikationsansvarig på Utopia arkitekter
  • Annica Kvint, journalist

Jurysekreterare: Elisabet Näslund, Sveriges Arkitekter

Nu startar årets juryarbete med att välja ut Sveriges bästa arkitektur och arkitekturkritiker

Använd formuläret för att föreslå din favorit! Tänk generöst – föreslå en konkurrent, tänk självsäkert – föreslå ett eget projekt, tänk brett – föreslå något som ligger utanför ramen. Senast den 20 augusti behöver juryn ha ditt förslag för att de ska kunna garantera att det tas med i årets bedömning. Förslag som inkommer senare kan bedömas i mån av tid.

Kritikerpriset – föreslå projekt

Vinnare av Kritikerpriset 2020

Kritikerpriset vanns av Carina Listerborn och Irene Molina. Årets vinnare är två engagerade arkitekturforskare­­­, som under 2020 skärpt sin kritik av den rådande stadsutvecklingen och bostadssituationen i Sverige.

Vinnare av Kritikerpriset 2020
Arkitekturgalan 2021 – här är alla vinnare
Arkitekturpriser

Arkitekturgalan 2021 – här är alla vinnare

Sveriges Arkitekters prisar varje år Sveriges bästa arkitektur. På Arkitekturgalan delades 2020-års priser ut i kategorierna Guldstolen, Kasper Salin-priset, Kritikerpriset, Landskapsarkitekturpriset samt Planpriset.
Publicerad:
Vinnare av Kritikerpriset 2019
Kritikerpriset

Vinnare av Kritikerpriset 2019

Årets vinnare, Fredrik Gertten och Leilani Farha för dokumentärfilmen Push, har på ett konkret och angeläget sätt lyft en av vår tids mest brännande frågor, den om bostaden som rättighet.
Publicerad:
Vinnare Kritikerpriset 2018
Kritikerpriset

Vinnare Kritikerpriset 2018

2018 års vinnare är en mycket aktiv arkitekturkritiker, verksam sedan länge men som under 2018 fått ett verkligt brett genomslag – i såväl tv, radio, tidskrifter och dagspress som på mässor och debattscener runt om i landet.
Publicerad:

Förslagslådan

Förslagslådan är alltid öppen men förslag som kommer in sent på året bedöms i mån av tid. Alla förslag som kommer in till och med 20 augusti varje år tas med för bedömning för nästkommande års priser.