Behåll ditt medlemskap efter studietiden

Äntligen examen! När du ska ut i arbetslivet kan du enkelt gå från studentmedlemskap till att bli yrkesverksam medlem.

Det enklaste sättet är att skanna in ditt examensbevis och skicka det till medlemsservice.  Du vet väl att du från ditt examensdatum, din masterexamen, och 2 år framåt endast betalar halv avgift – 197 kronor i månaden istället för 393 kronor. Tänk också på att du behöver vara yrkesverksam medlem för att ha rätt till vår inkomstförsäkring.

För att bli yrkesverksam medlem är det några kriterier du ska uppfylla. Du måste ha en av följande:

  • Avlagt kandidatexamen eller i huvudsak slutfört utbildningskraven för yrkesexamen vid utgången av sjätte året efter inskrivningsåret.
  • Yrkes- eller masterexamen.

Du kan ha fortsatt studentmedlemskap efter sex år om du fortfarande i huvudsak är studerande. Det måste du själv ansöka om. Sådant studentmedlemskap beviljas för ett år i taget. Om du studerar Arkitektur och Teknik på Chalmers och tar civilingenjörsexamen upphör medlemskapet.

Glöm inte att även gå med i a-kassan

Kom ihåg att även gå med i Akademikernas A-kassa när du får jobb. Som ett av villkoren för att du ska omfattas av Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring är det obligatoriskt att du även är med i just Akademikernas A-kassa och ingen annan a-kassa. A-kassemedlemskapet är ett separat medlemskap från medlemskapet i Sveriges Arkitekter.

Läs mer om varför du ska vara med i både facket och a-kassan.

Övergång till yrkesverksam medlem i Sveriges Arkitekter