Vårdbyggnadspriset

Vårdbyggnadspriset uppmärksammar goda exempel inom arkitektur, premierar innovativ vårdmiljö och framhåller goda processer. Sedan 2003 har Forum Vårdbyggnad delat ut priset vid fyra tillfällen, senaste var 2019. 2021 är det dags igen.

Vårdbyggnadspriset delas ut i två kategorier – mindre respektive större projekt. Båda omfattar byggprojekt för ny-, till- eller ombyggnad av byggnader för vård och omsorg. Priserna avser projekt som är tagna i bruk och färdigställda under den senaste 5-årsperioden.

Syftet med priset är att:

  • Uppmärksamma goda exempel på väl utförda vårdmiljöer.
  • Premiera byggnadsverk som, utifrån patientens behov och med samtida arkitektur, skapat en vårdmiljö som stödjer vårdens utveckling och nya arbetssätt.
  • Framhålla projekt där en bra process tillsammans med engagemang från alla inblandade parter lett fram till ett gott resultat.