Arkitekternas kollektivavtal

Den svenska arbetsmarknaden är genomreglerad av kollektivavtal. Inom hela den offentliga sektorn och i de flesta företag regleras anställningsförhållanden och anställningsvillkor av kollektivavtal. Sveriges Arkitekter har kollektivavtal med flera olika arbetsmarknadsorganisationer.

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som:

  • Träffas mellan en arbetstagarorganisation och en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare
  • Behandlar anställningsvillkor eller förhållanden i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Reglerna om kollektivavtal återfinns i medbestämmandelagen (MBL). Reglerna innebär att ett träffat kollektivavtal binder medlemmarna i de avtalsslutande organisationerna.

Privat sektor

I privat sektor har Sveriges Arkitekter kollektivavtal dels med Almega tjänsteförbunden/Innovationsföretagen (privata arkitektföretag), det så kallade Arkitektavtalet som är ett avtal om löner och allmänna anställningsvillkor, dels med Fastigo. Dessutom har Sveriges Arkitekter kollektivavtal direkt med ett stort antal arkitektföretag som inte är anslutna till Innovationsföretagen. Dessa avtal kallas hängavtal, eftersom de är likalydande med (”hänger på”) det centrala avtalet med Innovationsföretagen. En enskild anställd kan komma att omfattas av kollektivavtalet genom att använda sig av det anställningsavtal som går att ladda ner från vår hemsida. När detta avtal används omfattas den anställde av stora delar av kollektivavtalet.

Läs mer om kollektivavtal i tidningen Arkitekten:
Chefsjuristen: ”Mycket missförstånd om kollektivavtal”

Kommunal sektor

I kommunal sektor har Sveriges Arkitekter och ett antal ytterligare förbund i den så kallade AkademikerAlliansen inom Saco kollektivavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). De viktigaste avtalen här är AB, Allmänna bestämmelser, som reglerar bland annat anställningsvillkor och HÖK-T, som är en huvudöverenskommelse om lön. Andra avtal är KAP-KL och AKAP-KL som reglerar pensioner. Omställningsavtalet som reglerar vad som händer vid en uppsägning på grund av arbetsbrist, tillsammans med avtal för tidig lokal omställning, som syftar till att ställa om organisation och medarbetare för att möta framtida rekryteringsbehov och samtidigt minimera riskerna för arbetsbrist.

Statlig sektor

I statlig sektor gäller för Sveriges Arkitekters medlemmar de avtal som tecknats mellan Saco-s och Arbetsgivarverket. De viktigaste avtalen här är:  Villkorsavtal-T och AVA-T innehåller allmänna anställningsvillkor,  RALS-avtalet reglerar lönefrågor och PA03 0ch PA16 innehåller pensionsvillkoren. Trygghets- och turordningsavtalen behandlar vad som händer vid uppsägningar. Avtal om lokala omställningsavtal.