Anna Denell

Hållbarhetschef, Vasakronan.

Anna Denell är utbildad civilingenjör på KTH och ar arbetat i fastighetsbranschen sedan mitten av 1990-talet. Hon är sedan 10 år hållbarhetschef på Vasakronan och har arbetat med miljöarbete för företaget sedan 2008.

I panelsamtalet kommer Anna att fokusera på Vasakronans arbete med långsiktig fastighetsutveckling där hållbarhet och förvaltning är viktiga delar i alla projekt, från start.

Vasakronan har ett väl förankrat hållbarhetsarbete som del i alla sina projekt. Fastighetsbolaget har valt att inte ha en speciell avdelning för hållbarhet, utan arbetar med att integrera frågorna i alla projekt och hos alla medarbetare så att hållbarhetens ”tre ben” – social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet – genomsyrar hela verksamheten, på alla plan och i alla skeden.

Vasakronan har också uttalat att samarbetsprojekt med olika parter är en viktig del av allt arbete. Arkitekter till exempel, ges utrymme tidigt i utvecklingen av ett projekt, något som bland annat fått resultat i utvecklingen av centrala Stockholm, där Marges förslag till utveckling av området gav förutsättningar för ett ändrat förhållningssätt med större återbruk av fastigheter än först planerat. En del av projektet, det Röda huset, är nominerat till Kasper Salin priset 2021.

Tillbaka till panelsidan