Stämma 2024

Stämman äger rum den 23–24 november och sker fysiskt i Stockholm.

Stämman är Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ och tar beslut om målsättningar och ramar för verksamheten samt väljer representanter till styrelsen, nämnder och andra organ.

Föreslå personer för val på stämman

Vill du engagera dig i Sveriges Arkitekters styrelse eller någon av våra nämnder – eller känner du någon som borde vara med? Valberedningen söker efter personer som vill engagera sig och arbeta för förbundet och vill gärna kunna föreslå en så bred representation som möjligt. Hjälp dem att hitta duktiga och engagerade personer!

Skriv en motion

Ta chansen att göra din röst hörd och påverka Sveriges Arkitekter genom att skriva en motion. Det är en möjlighet för alla Sveriges Arkitekters medlemmar, att ge förslag till stämman. Vi har lagt upp ett formulär där du kan skriva din motion samt tips och råd för hur du gör. Motion ska vara inkommen till styrelsen senast den 11 oktober.

Stämmans ordinarie ledamöter

 • Blekinge–Kalmar – Jonathan Lane, Rebecca Lindkvist
 • Gävle–Dala – Isabel Sundström, Marita Wallhagen
 • Halland – Heidi Norrström, Carl-Johan Herbertsson
 • Jönköping–Kronoberg – Tom Andrew Billingham, Johan Franzén
 • Skåne – Mattias Bjellvi, Anna Neuhauser, Madeleine Nobis, Karl Johan Kember, Helen Cöster Engelberg, Martin Valind, Michael Westerlund, Julia Emmelin, Katarina Haara Löfstedt, Linnéa Thulin
 • Stockholm – Annika Askerblom, Lotta Cronsjö Gest, Anna Englund, Elizabeth Bonde Hatz, Tove Svensson, Bengt Isling, Jasmina Jovanovic Holm, Göran Lindberg, Johanna Lundberg, Fredrik Pettersson, Annika Söderqvist, Sanna Taune, Tove Sjöberg, Linnea Holmberg, Carl Wärn, Jenny Eldrot, Rebecca Rubin, Carmen Izquierdo, Emilia Hallin, Mark Humphreys, Sara Brolund de Carvalho, Kayrokh Moattar, David Selander, Teres Selberg, Maria Gregorio Puig, Tor Lindstrand, Eugenia Bevz, Rutger Sjögrim
 • Södermanland – Karin Tibbelin
 • Uppsala – Jonas Sjögren, Tord Larsson, Mirembe Kifumba
 • Värmland – Sebastian Fors
 • Mellersta Norrland – Pia Glaumann
 • Västmanland – Kristina Krtic Cejvan
 • Västra Götaland – Andrea Hulting Gustafson, Oskar Ivarsson, Andreas Lyckefors, Björn Siesjö, Josefine Wikholm, Joanna Hagstedt, Mattias Gunneflo, Ulf Linder, Camilla Vässmar Frick, Ingrid Zetterlund, Greta Faxberg
 • Örebro – Tove Ekström
 • Östergötland – Martin Heidesjö, Sara Svartljung
 • Övre Norrland – Anna Lundberg, Karin Wilstrand
 • Studentrepresentanter – Emilia Poole, Maria Xie, Emelie Arvidsson, Karolina Palmkvist, Lucas Liebler, Viggo Dahl, Ellinor Östlund, Nazanin Keshipour, Alexander Söderholm, Jon Kjellberg, Emilia Skärbo.

Om stämman

Stämman är Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ och tar beslut om målsättningar och ramar för verksamheten, medlemsavgifter samt väljer representanter till styrelsen, nämnder och andra organ. Stämman äger rum vartannat år och nästa ordinarie stämma är planerad till den 23 och 24 november 2024 och kommer att hållas på plats i Stockholm.