Så blir du medlem

Sveriges Arkitekter behöver en rad underlag för att kunna behandla din ansökan om medlemskap och/eller yrkestitel. För att bli yrkesverksam behövs minst en kandidatexamen. För yrkestitel krävs en arkitektexamen (motsvarande fem år) samt två års yrkeserfarenhet eller motsvarande. Du har rätt till förhandlingshjälp när du har varit medlem i förbundet i minst tre månader.

Glöm inte att även gå med i a-kassan

Kom ihåg att även gå med i Akademikernas A-kassa . Som ett av villkoren för att du ska omfattas av Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring är det obligatoriskt att du även är med i just Akademikernas A-kassa och ingen annan a-kassa. A-kassemedlemskapet är ett separat medlemskap från medlemskapet i Sveriges Arkitekter.

Läs mer om varför du ska vara med i både facket och a-kassan.

Det här gäller för dig som:

För att kunna bli medlem ska du ha examen från en godkänd arkitektutbildning eller motsvarande kompetens. Är du fortfarande student kan du söka studentmedlemskap.

Har du en kandidatutbildning och arbetar som arkitekt kan du bli aktiv medlem i Sveriges Arkitekter. Har du en avslutat arkitektutbildning (motsvarande 5 år) och har arbetat som arkitekt i två år kan du dessutom få en yrkestitel. Uppfyller du dessa krav vid ansökan om medlemskap får du automatiskt en yrkestitel. Är du redan medlem kan du ansöka om att få yrkestitel.

Jobbar du i Norge eller Danmark kan du som medlem i Sveriges Arkitekter även bli gästmedlem i AFAG i Norge och Arkitektföreningen i Danmark.

Sveriges Arkitekter process för bedömning av utbildning

De flesta ansökningar om medlemskap och yrkestitel görs av kansliet och bygger på granskning av examensbevis och arbetsintyg. Vi kontrollerar om utbildningen är godkänd nationellt eller internationellt. Saknas sådant godkännande gör Sveriges Arkitekter en bedömning om din utbildning och kompetens motsvarar dessa godkända utbildningar. Denna bedömning görs av Sveriges Arkitekters invalsnämnd.