Så tycker vi

Varje dag sker saker på olika nivåer i samhället som påverkar arkitekturen. Lagar antas, idéer och åsikter ventileras, byggnadsverk uppförs eller prisas. Här kan du ta del av Sveriges Arkitekters opinionsarbete och ställningstaganden i politiska frågor.

Vår politik

15 krav för en livskraftigare arkitektbransch

Under 2023 har arkitekternas arbetslöshet ökat kraftigt och byggandet av framför allt bostäder rasat. Byggbranschen är inne i en lågkonjunktur som det är svårt att se slutet på. I denna lågkonjunktur behöver hela branschen orka göra den helt nödvändiga klimatomställningen för att klara miljömålen.

Läs våra krav
Läs mer

Vår arkitekturpolitik

Det vi bygger idag ska vi leva med i hundra år eller mer. Vi har inte råd att kompromissa med arkitekturen och slösa bort våra resurser på att bygga utan omtanke och eftertanke om vi vill att våra städer och landsbygder ska utgöra vackra och hållbara livsmiljöer, idag och för framtida generationer.

Läs mer

Vår bygg- och bostadspolitik

I Plan- och bygglagens portalparagraf sägs allt som behöver sägas om vad som krävs av goda byggregler. Tyvärr lever inte alla regler idag upp till denna ambition men om vi strävar mot detta igen så får vi ändamålsenliga plan- och byggregler.

Vår klimatpolitik

I Sverige har vi kommit ganska långt vad gäller miljöpåverkan under nya byggnaders driftsfas. Nu är fokus på att minska miljöpåverkan under själva byggnadsfasen. Vi ser tyvärr också brister.

Läs mer om vår politik

Guide till klimatdeklaration

Sveriges Arkitekter har tagit fram en guide som ger en snabb orientering kring proaktiva metoder för att skapa klimatsmart arkitektur.

Till guiden

Sveriges Arkitekter tycker till

Här hittar du yttranden som Sveriges Arkitekter har gjort, svar på remisser, kommentarer på aktuella arkitekturdomar och när vi har synts i media.