Styrelse – Sveriges Arkitekter Södermanland

Styrelsen för Sveriges Arkitekter Södermanland för verksamhetsperioden 2022 – 2024.

Styrelsen för Sveriges Arkitekter Södermanland 2023. Från vänster: Frida Vanselius, Elin Pantzare, Kaj Hellner och Göran Deurell.

Styrelsen 2022 – 2024

 • Ordförande: Elin Pantzare, arkitekt SAR/MSA, Area Arkitektur, Eskilstuna.
 • Vice ordförande: Frida Vanselius, inredningsarkitekt SIR/MSA, Millimeter Arkitekter, Stockholm.
 • Sekreterare: Göran Deurell, planarkitekt, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Oxelösund.
 • Kassör: Kaj Hellner, landskapsarkitekt, Länsstyrelsen Södermanlands län.
 • Ledamot: Sara Pallin, (föräldraledig) landskapsarkitekt Eskilstuna kommun.
 • Suppleant: Karin Tibbelin, Planarkitekt, Carlstedt Arkitekter AB, Eskilstuna/Nyköping.

Styrelsens protokollförda möten

2023

 • Styrelsemöte nr 1, 2023-01-25
 • Styrelsemöte nr 2, 2023-03-18

2022

 • Styrelsemöte nr 1, 2022-02-06
 • Styrelsemöte nr 2, 2022-04-24
 • Styrelsemöte nr 3, 2022-05-09
 • Styrelsemöte nr 4, 2022-06-21
 • Styrelsemöte nr 5, 2022-09-14
 • Styrelsemöte nr 6, 2022-10-15
 • Årsmöte, 2022-11-20, dagordning, protokoll.