Semester

Rätten till semester inträder så fort du blir anställd. Alla har rätt till minst 25 dagars semester per år. Längre semester kan gälla enligt avtal eller enskild överenskommelse.

  • privata arkitekt- och konsultföretag finns inga centralt avtalade regler om längre semester. Jobbar du i ett privat företag och inte har träffat en egen överenskommelse med arbetsgivaren om annat, gäller 25 dagars semester om året för dig.
  • Inom statliga myndigheter har alla rätt till minst 28 dagars semester. Från 30 års ålder gäller 31 dagar och från 40 års ålder 35 dagar.
  • kommuner gäller 25 dagar för alla som är under 40 år. 31 dagar för den som är 40–49 år, däröver 32 dagar.

Hur många av de betalda semesterdagarna du har rätt till beror på hur mycket du arbetat under det så kallade intjänandeåret. Har du inte rätt till betald semester, kan du, om du vill, ta ut resterande semester som obetald. Om du anställts efter 31 augusti ett visst år har du inte rätt till full semester det året utan fem dagar.

Viss ledighet är semesterlönegrundande. Exempelvis är semester semesterlönegrundande. Även sjukledighet (högst 180 dagar) och föräldraledighet (högst 120 dagar, för ensamstående förälder högst 180 dagar) är semesterlönegrundande.

Intjänandeår

Det finns två olika modeller för hur man tjänar in semester:

  1. Sammanfallande intjänande- och semesterår Den semester du tjänar in under ett kalenderår får du ta ut samma år. Gäller enligt avtal i stat och i kommun för anställda med fast lön. Det tillämpas också i de flesta privata arkitekt- och konsultföretag.
  2. Lagens regler Intjänandeåret är 1 april – 31 mars och semesteråret motsvarande period närmast efter intjänandeåret. Gäller på privata företag om man inte kommit överens om annat.

Har du bytt jobb?

Har du bytt jobb och redan har tagit ut en del av årets semester i den förra anställningen, har du normalt sett bara rätt till resterande antal semesterdagar i den nya anställningen.

Förskottssemester

Du är inte skyldig att ta ut obetald semester. Det gäller även om arbetsgivaren stänger kontoret för semester under längre tid än din betalda semester. Arbetsgivaren kan då i stället bevilja dig förskottssemester, det vill säga ledighet utan löneavdrag.

Semesterns förläggning

Du har rätt att få minst fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni – augusti. Det är arbetsgivaren som slutligt avgör semesterns förläggning.

Spara semester

Du har rätt att spara fem semesterdagar per år i högst fem år. Har du fler semesterdagar än 25 har du i normala fall rätt att spara alla dagar utöver 20.

Semester under uppsägningstid

Semesterledighet får inte förläggas till uppsägningstid om inte du accepterar detta.
Om semestern redan lagts ut vid uppsägningstillfället kan du begära att få förläggningen upphävd om uppsägningen grundas på arbetsbrist. Detta gäller inte om du har sagt upp dig själv. Skyddet mot semesterförläggning under uppsägningstiden gäller endast under sex månader. Vid längre uppsägningstid kan arbetsgivaren lägga ut semester.

Semesterersättning

Om du har outtagna betalda semesterdagar när du slutar din anställning, ska du ha ersättning för dessa i form av semesterersättning. Semesterersättning ska utgå för all den semester du tjänat in, inklusive sparad semester. I det fall lagens regler tillämpas med intjänandeår året före semesteråret (1 april – 31 mars), ska du räkna med både den semester du har kvar för innevarande semesterår och den semester du hittills tjänat in för nästa semesterår.