Aktuella arkitekturdomar

För att stödja och inspirera till att använda juridiken som ett verktyg i gestaltandet av livsmiljön vill vi på Sveriges Arkitekter dela nyheter om nya domar som rör arkitektur. Här samlar vi därför domar från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) med korta referat och kommentar från förbundets samhällspolitiska utredare Anki Kaplan Wikström.

Se aktuella domar

Visa alla nyheter
Utformning eller byggrätt?
Aktuella arkitekturdomar

Utformning eller byggrätt?

I en detaljplan får kommunen bland annat bestämma bebyggandets omfattning, preciserade krav för att följa kraven på varsamhet och skydd för värdefulla byggnadsverk och bebyggelseområden.
Publicerad:
Byggnadens form har betydelse
Aktuella arkitekturdomar

Byggnadens form har betydelse

Arkitektur inte bara är en fråga om färg och materialval som stildebatten ibland ger sken av. Byggnadens form och rummen mellan husen är grundläggande delar av arkitekturen och här kvitterade domstolen dessa värden.
Publicerad:
Nya argument mot fönsterbyte
Aktuella arkitekturdomar

Nya argument mot fönsterbyte

Bygglov krävs för en ändring om det innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller att utseendet påverkas avsevärt på annat sätt. En byggnad som är särskilt värdefull får inte förvanskas och ändringar ska utföras varsamt.
Publicerad:
Dagsljuset ska värnas
Aktuella arkitekturdomar

Dagsljuset ska värnas

Planläggning får inte ske om det bland annat innebär en betydande olägenhet.
Publicerad: