Valberedning 2023–2024

Stämman 2022 valde följande valberedning.

Ledamöter

  • Elisabet Elfström, landskapsarkitekt LAR/MSA (nyval). Stadsträdgårdsmästare Stockholm, född -63, fd Sveriges Arkitekters kansli.
  • Nicholas Bunker, landskapsarkitekt MSA (omval). Täby kommun, född –77.
  • Karin Hammarskiöld, arkitekt SAR/MSA (omval), Link Arkitekter, Stockholm, född –70.
  • Sara Persson, inredningsarkitekt MSA (nyval). Kanozi arkitekter, Stockholm, född –87. Sara satt i Sveriges Arkitekters styrelse fram till och med 2022.
  • Hanna Negash Sahlström, arkitekt SAR/MSA (nyval). Länsstyrelsen Skåne, Malmö, född –81.
  • Jesper Adolfsson, planeringsarkitekt FPR/MSA (nyval), Mareld landskapsarkitekter, Göteborg, född –75.
  • Mattias Lidén, landskapsarkitekt LAR/MSA (omval), Trafikverket Umeå, född –67.